Se alla

Finanspolitik

Stabila finanser och förmåga att klara kommande kriser

För att kunna finansiera satsningar på välfärd och trygghet, sänkta skatter på jobb och företagande, och en skola med kunskap för alla är det avgörande att Sverige har ett finanspolitiskt ramverk som för politiken i en stram och ansvarsfull riktning.

Liberalerna vill:

  • Ansvarsfull skötsel av statsfinanserna
  • Respektera överskottsmålet och öka det finansiella sparandet
  • Trappa ner ränteavdragen till 20 procent över tio år
  • Skattefritt sparande upp till 100 000 kronor på investeringssparkonto
  • Ja till bankunion
  • Stärk Finanspolitiska rådet

Dagens fest är morgondagens bakfylla

Efter en ovanligt lång och djup ekonomisk nedgång råder det äntligen högkonjunktur. Ett perfekt tillfälle att stärka upp de offentliga finanserna tycker vi, men regeringen väljer istället att festa vidare som om det inte fanns någon morgondag. Liberalernas ingång i finanspolitiken är att Sverige ska kunna klara av kommande kriser och att det finansiella sparandet ska vara tillräckligt för nödvändiga strukturreformer i framtiden, utan att trycket på välfärden ökas. Finanspolitik behöver nämligen vara både väl avvägd och långsiktigt hållbar.

Respektera överskottsmålet

Liberalerna har tillsammans med övriga Allianspartier, regeringen och Vänsterpartiet kommit överens om ett nytt överskottsmål, men regeringen planerar inte för att nå överskottsmålet, trots att högkonjunkturen erbjuder alla möjligheter till det. Konsekvensen blir att framtida generationer skuldsätts och att vi riskerar att inte ha de marginaler som krävs nästa gång ekonomin hamnar i kris.

Öka det finansiella sparandet

När både finans- och penningpolitiken är expansiv riskerar det att leda till överhettning och en ohållbar skulduppbyggnad. Liberalerna har därför föreslagit både utgiftsminskningar och intäktsökningar, medan regeringen istället valt att försvaga det strukturella sparandet. Om skatteintäkterna som finansierar regeringens ökade utgifter visar sig vara tillfälliga kommer detta innebära åtstramningar längre fram. Det riskerar att leda till neddragningar i välfärden eller skattehöjningar som slår mot jobb och företagande.

Ja till bankunion

Liberalerna vill se väl fungerande finansmarknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster samtidigt som det finns ett gott skydd för konsumenter. Vi har därför bland annat tagit ställning för nedtrappade ränteavdrag och för skattefritt sparande på investeringssparkonto. För att minska risken för att det finansiella systemet drabbas av allvarliga problem bör Sverige också söka medlemskap i EUs bankunion.

Stärk Finanspolitiska rådet

Finanspolitiska rådet bör få i uppdrag att även utvärdera oppositionspartiernas ekonomiska politik vad gäller effekterna för de offentliga finanserna, sysselsättningen och fördelningspolitiken. Det skulle ge möjlighet till en större samsyn i den ekonomiskpolitiska debatten i fråga om bedömningen av reformers effekter, och samtidigt minska risken för ofinansierade förslag och överbudspolitik.

Ladda hem som PDF