Vår politik

  • Modernisera föräldraförsäkringen
  • Motverka barnfattigdom genom jobbpolitik
  • Ge snabb hjälp till familjer med problem
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

FAMILJEPOLITIK SOM ÖKAR JÄMSTÄLLDHETEN

Familjer kan se ut på många olika sätt och alla föräldrar ska ha möjlighet att kunna kombinera jobb och föräldraskap. Vi vill ha en modern, valfrihetsinriktad familjepolitik som ökar jämställdheten och uppmuntrar arbete. Ett jämställt föräldraskap är bra för barnen, familjen och samhället. Därför föreslår vi en helt ny föräldraförsäkring.

EKONOMISKT UTSATTA FAMILJER

Även om antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer i Sverige har halverats sedan 1990-talet har många föräldrar svårt att få ekonomin att gå ihop. Den viktigaste orsaken till att vissa barnfamiljer är fattiga är att föräldrarna är arbetslösa, därför är det viktigt med en politik mot arbetslöshet och utanförskap. För att ytterligare stärka ekonomin för ekonomiskt utsatta föräldrar vill vi höja bostadsbidraget.

SNABB HJÄLP TILL FAMILJER MED PROBLEM

Socialtjänsten ska erbjuda stöd utan byråkrati till föräldrar som behöver det.. Vid vårdnadstvister ska barn ha rätt till ett eget ombud. Föräldrar som slår och som bryter mot besöksförbud ska kunna få fotboja och besöksförbud som gäller en hel kommun.

Ladda hem som PDF