Vår politik

  • Inför ett FBI för mat och märkning för att stärka livsmedelssäkerheten i EU.
  • Vi vill fortsätta att reformera EU:s jordbrukspolitik.
  • Skärp efterlevnaden av EU:s djurskyddslag.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

PRODUKTION SOM MÄTTAR FLER

Vi blir fler och fler och måste trygga en hållbar livsmedelproduktion för att kunna mätta alla på jorden. Frihandel som stimulerar livsmedelsproduktion och en effektiv samt hållbar, användning av åkermark är några delar som krävs.

FÖRÄNDRA EU:S JORDBRUKSPOLITIk

Jordbrukets andel av EU:s budget måste minskas ännu mer. Allt direktstöd och alla marknadsregleringar ska bort så snart som möjligt, till förmån för satsningar på landsbygdsutveckling, djurskydd, miljö och biologisk mångfald.

EUROPEISK DJURSKYDDSLAG
Skyddet för djur ska vara tydligt och de som bryter mot lagarna ska straffas ordentligt. De lagar och regler som finns på EU-nivå måste självklart följas. Djurtransporterna måste minska och det behövs en jordbrukspolitik som är bra för djuren. Det är bättre att transportera kött än levande djur.

MINDRE ANTIBIOTIKA TILL DJUREN
Bra djurskydd leder till att mindre antibiotika används. I dag är Sverige bäst i Europa på att hålla ner användningen av antibiotika inom djurhållning. Så är det tack vare höga djurskyddskrav som leder till att färre djur blir stressade och sjuka. Bättre djurskydd i resten av Europa är alltså bra för både djuren, konsumenterna och folkhälsan.

KONSUMENTSKYDD OCH MÄRKNING
Höga krav på skydd och märkning ska gälla i hela EU. Livsmedel ska gå att spåra hela vägen, även på restauranger. Konsumenter som köpt något i ett annat land och hamnar i tvist måste enkelt kunna få sin sak prövad. Vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska utvecklas till ett ”matens och märkningens FBI” som gör täta kontroller av livsmedelssäkerhet och livsmedelsinformation i medlemsländerna.