Vår politik

  • Vi vill ha ett europeiskt FBI, en polisstyrka som kan utreda grov brottslighet som skett i flera länder.
  • Skapa en europeisk åklagarmyndighet som kan bedriva förundersökningar om allvarliga gränsöverskridande brott.
  • Stärk skyddet för den personliga integriteten i det rättsliga samarbetet i Europa.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Kriminella bryr sig inte om gränser

När brottslingarna rör sig över gränserna, måste poliserna också kunna göra det. För att den organiserade brottsligheten ska kunna stoppas måste rättssamarbetet inom EU förstärkas.

Skapa europeiskt FBI och åklagarmyndighet

Liberalerna vill skapa ett europeiskt FBI för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Det betyder att Europas polissamarbete Europol förstärks med en polisstyrka som kan hjälpa polismyndigheterna i medlemsländerna i brottsutredningar. Vi vill också ha en europeisk åklagarmyndighet för att utreda den sortens internationella brott.

Bättre integritetsgranskning av EU-regler

Ett starkare samarbete mot brott kräver också bättre skydd för den personliga integriteten. Vi vill förbättra integritetsgranskningen av nya förslag till EU-regler. Utlämning av personuppgifter ska bara kunna ske om det finns tydliga regler som skyddar privatlivet och om behovet att bekämpa brott väger mycket tyngre.

Ladda hem som PDF