Vår politik

  • Vi vill att EU:s medlemmars respekt för mänskliga rättigheter granskas och rapporter offentliggörs.
  • Om ett EU-land bryter mot de mänskliga rättigheterna ska det få konsekvenser.
  • EU-kommissionen ska kunna starta rättsliga processer mot EU-länder som inte följer de avtal om MR som ingicks när de tecknade medlemskap. Sanktioner ska kunna införas om medlemmar bryter dessa överenskommelser. Det kan handla om frysta utbetalningar av EU-medel och att ett land förlorar rösträtten i rådet under en period.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Bättre skydd för mänskliga rättigheter i EU

I dag ställer EU höga krav på att länder som vill bli medlemmar respekterar de mänskliga rättigheterna. Men när länderna väl blivit medlemmar är kontrollen svag. Det är farligt, eftersom de mänskliga rättigheterna i dag måste försvaras också i en del EU-länder. Pressfriheten inskränks, kvinnor och minoriteter diskrimineras. Hbtq-personer hotas. Det är oacceptabelt.

Ladda hem som PDF