Vår politik

  • Ta bort onödiga hinder på EU:s inre marknad. Fler reformer behövs för tjänstesektorn och e-handeln.
  • Ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle ge fler jobb och ökad tillväxt.
  • Alla EU-medborgare ska kunna utnyttja den fria rörligheten och arbeta eller studera överallt i unionen.
  • Arbetstagare från andra EU-länder ska få det grundläggande skydd som regleras i svenska lagar och kollektivavtal.
  • Sverige bör införa euron som valuta när så är möjligt.
  • Sverige bör ingå i bankunionen men säga nej till euroobligationer.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Handel för jobb och välfärd

Sveriges välstånd är beroende av EU:s inre marknad. Ska jobben bli fler måste vi göra det ännu enklare att handla över gränserna och också minska reglerna för små och medelstora företag. Fler reformer behövs bland annat för tjänstesektorn och e-handeln. Men EU måste också blicka utåt.

I dag pågår förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och USA och ett sånt avtal skulle ge fler jobb och ökad tillväxt på båda sidor av Atlanten. Vi vill dessutom att EU öppnar sig för handel mot resten av världen, särskilt de fattigaste länderna.

Fri rörlighet och trygg arbetsmarknad

Den fria rörligheten är en av EU:s främsta framgångar. Liberalerna vill att du, och alla andra EU-medborgare, ska ha rätt att röra dig fritt inom unionen så länge du kan försörja dig. Reglerna kring den fria rörligheten får inte inskränkas. Samtidigt ska svensk arbetsmarknad vara öppen och trygg. Arbetstagare från andra EU-länder som arbetar i Sverige ska därför ha samma grundläggande skydd som regleras i svenska lagar och kollektivavtal.

Ja till Euron och bankunionen

Den gemensamma europeiska valutan används av över 200 miljoner européer. Euron gynnar människor och företag som flyttar och handlar över gränserna. Nitton EU-länder har infört den gemensamma valutan och fler står på kö. Ett svenskt inträde i valutasamarbetet skulle ge oss inflytande över viktiga beslut som också påverkar oss. Vi vill därför att Sverige inför euron när så är möjligt.

Vi vill att Sverige går med i EU:s bankunion. Eftersom Sverige har stora, gränsöverskridande banker, ligger det i vårt intresse att delta. Vi säger däremot nej till att Europeiska centralbanken börjar ge ut gemensamma statsobligationer, så kallade euroobligationer. Det ökar risken för att en ny skuldkris uppstår. Varje land har ansvar för sina egna finanser.

Ladda hem som PDF