Europeiska unionen innebär frihet att resa och jobba i andra länder. EU skapar fred och bekämpar brott. Tack vare samarbetet blir människorna i Europa friare, rikare och tryggare.

No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Vad har EU någonsin gjort för mig?

1. Skapat fred på din kontinent

EU grundades på ruinerna från världen av i går. Efter århundraden av krig och elände kunde arvfiender enas om att fred skulle råda på den vår kontinent. EU har fått Nobels fredspris.

2. Billigare och fler valmöjligheter

Den gemensamma inre marknaden är grunden i EU-samarbetet: friheten att köpa och sälja varor och tjänster utan dyra tullavgifter. Det har gjort människor rikare och gett oss fler valmöjligheter.

3. Fixat så att du kan lämna passet hemma (i nästan hela EU)

Tack vare europeiska överenskommelser slipper du långa köer till kontroller på flygplatser och tågstationer. Att resa i Europa har blivit mycket smidigare tack vare den Europeiska unionen.

4. Gjort resorna billigare och säkrare

I och med den gemensamma marknaden har flygbolagen i Europa utsatts för varandras konkurrens, vilket tvingat dem att effektivisera och bli bättre. Gemensamma regleringar på flyg har gjort att du kan känna sig säker på din flygresa – oavsett om flygbolaget är svenskt, grekiskt eller irländskt. Samtidigt har priserna blivit lägre.

5. Sänkt samtalskostnaden

EU har gjort de europeiska telefonmarknaderna friare, och då har priserna fallit – bra för oss konsumenter. Internationella telefonsamtal har fallit med 80 procent under de senaste 30 åren.

6. Slopat roamingavgifterna

I sommar antas lagstiftning som gör att kostnader för surf på mobilen inte längre är högre i resten av Europa än hemma.

7. Fler får sina mänskliga rättigheter respekterade

De länder som vill gå med i unionen måste respektera vissa universella rättigheter. Detta krav gjorde att de före detta diktaturer i central-, syd- och östra Europa som nu är medlemmar i unionen, utvecklades i en demokratisk riktning.

8. Förbättrat miljön

Tack vare förhandlingar och regler på EU-nivå har Europas luft och vattendrag blivit renare.

9. Förenklat för dig som vill bo, plugga och jobba utomlands

EU-medborgare har rätt att bo och jobba var de vill i hela unionen, och få samma behandling som andra i det land de flyttat till. Det har också blivit betydligt enklare att studera på universitet i resten av Europa.

10. Sänkt matpriserna

Under de senaste 22 åren har svenskar fått betydligt högre löner. Dessutom har livsmedels­priserna sjunkit med 20 procent efter att ha anpassats till de andra medlemsstaternas. På så sätt har svenskarnas ekonomiska frihet förändrats i grunden.

Ladda hem som PDF