Se alla
Tvåsitsig gunga som vetter mot sjö.

Ensamkommande unga

Asylsökande ensamkommande unga ska mötas på ett tryggt och bra sätt

Krig, förföljelse eller bristande framtidstro gör att många barn och unga utan familj söker sig till Sverige och Europa. Alla ska tas emot på ett bra och tryggt sätt. De som har asylskäl ska få stanna men de som saknar asylskäl måste lämna landet.

Liberalerna vill:

  • Ensamkommande unga ska få ett bra och tryggt mottagande
  • Värna asylrätten – varje människas skyddsskäl avgör om man får stanna, inte gymnasiestudier
  • Barn ska behandlas som barn – medicinska åldersbedömningar behövs
  • Alla barn ska skyddas mot barnäktenskap
  • Förbättra samhällets stöd till unga asylsökande
  • Ensamkommande unga ska få information om svenska lagar och om jämställdhet
  • Korta väntan på asylbesked
  • Snabbare och bättre integration

VÄRNA ASYLRÄTTEN OCH VARJE MÄNNISKAS SKYDDSSKÄL

Vi står fast vid asylrätten och att varje människas skyddsskäl avgör om man får stanna eller inte. Asylrätten, rättssäkra och rättvisa processer ska värnas medan godtycke och tillfälliga opinionsvindar måste hållas borta från asylbeslut.

GYMNASIESTUDIER ÄR INTE ASYLSKÄL

Vi anser inte att gymnasiestudier är ett skäl för att få asyl och vi är emot särlagstiftningar för vissa grupper. Det är svåra beslut eftersom det handlar om människor. Bakom varje avslag finns en människa som hoppats på att få stanna här men för att vi ska kunna ta hand om alla de som har skyddsskäl måste de som saknar skyddsskäl lämna landet. Liberalerna röstade emot gymnasielagen eftersom den innehöll stora oklarheter. Det är en lag som är rättsosäker och vi delar den kritik som lagrådet riktade.

BARN SKA BEHANDLAS SOM BARN – MEDICINSKA ÅLDERSBEDÖMNINGAR BEHÖVS

Barn ska behandlas som barn och få det stöd och hjälp de behöver. Barns asylskäl och barnets bästa ska väga tungt i asylprocessen. När det finns oklarheter kring en persons ålder kan medicinska åldersbedömningar behöva göras. Dessa undersökningar ska vara del av en helhetsbedömning när det gäller att bedöma om en person anses vara över eller under 18 år.

SKYDDET MOT BARNÄKTENSKAP SKA GÄLLA ALLA BARN

För oss liberaler är det självklart att alla barn har samma rättigheter i Sverige. Vi vill skärpa lagen så att inget barn under 18 år ska räknas som gift i vårt land. Myndigheter ska inte heller på andra sätt hjälpa till att upprätthålla barnäktenskap. Till exempel ska asylsökande bortgifta barn räknas som barn och inte placeras ihop med sin vuxna make.

FÖRBÄTTRA SAMHÄLLETS STÖD TILL UNGA ASYLSÖKANDE

Att vänta länge på att få veta om man får stanna här eller om man måste lämna Sverige är självklart svårt. Samhället har ett särskilt ansvar att stötta dessa unga även när det gäller deras psykiska hälsa. En god man ska kunna vara kvar som en kontaktperson även efter att en person passerat 18 års ålder. Om en ung person ska byta boende är det viktigt att Migrationsverket och kommunen försöker hitta lösningar som underlättar för den unge. Det är också viktigt att unga asylsökande tidigt får information om svenska lagar och om jämställdhet.

KORTA VÄNTAN

Många asylsökande inklusive många unga har fått vänta länge på besked om de får stanna här eller inte. Ovissheten om framtiden och väntan är påfrestande. Asyllagstiftningen måste vara tydlig och vi ska ha ett rättssäkert system. Samtidigt måste handläggningstiderna kortas. Vi är kritiska till regeringens krångliga och kortsiktiga politik som är allt annat än tydlig och som snarare bidrar till längre handläggningstider.

SNABBARE OCH BÄTTRE INTEGRATION

De som har skyddsskäl ska få stanna och måste snabbt få stöd att börja bygga sitt liv här. Det handlar om att lära sig svenska, klara skolan för att sedan få jobb och kunna stå på egna ben. Och vi räds inte för att ställa tydliga krav. Allt för många har varit naiva och låtit kultur och religion ursäkta intolerans och växande parallellsamhällen.

Ladda hem som PDF