Vår politik

  • Ensamkommande unga ska få ett bra och tryggt mottagande
  • Barn ska behandlas som barn – medicinska åldersbedömningar behövs
  • Skyddsskälen avgör om man får stanna eller inte
  • Förbättra samhällets stöd till unga asylsökande
  • Ensamkommande unga ska få information om svenska lagar och om jämställdhet
  • Väntan på asylbesked måste kortas
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Ensamkommande barn och unga måste få samhällets stöd

Att fly till ett främmande land är aldrig lätt och särskilt svårt är det för de ensamkommande barn och unga som flyr utan anhöriga. Att vänta länge på att få beslut om man får stanna här eller inte är ofta svårt och frustrerande för individen. Samhället har ett särskilt ansvar för att stötta dessa unga. Barns asylskäl och barnets bästa ska väga tungt i asylprocessen.

Barn ska behandlas som barn – medicinska åldersbedömningar behövs

Barn ska behandlas som barn och få det stöd och hjälp de behöver. Och när det finns skäl att ifrågasätta den ålder som en person uppgett behövs medicinska åldersbedömningar. Dessa undersökningar kommer aldrig kunna vara helt träffsäkra. Migrationsverket och domstolarna ska därför inte förlita sig helt på dessa bedömningar utan göra en helhetsbedömning om en person anses vara över eller under 18 år. I särskilda fall då Migrationsverket brustit i sin hantering, bör en person som fått avslag på sin asylansökan få möjlighet att få göra en medicinsk åldersbedömning.

Förbättra samhällets stöd till unga asylsökande

Samhället måste se till att ge stöd till unga för att hantera psykisk ohälsa. En god man ska kunna vara kvar som en kontaktperson även efter att en person passerat 18 års ålder. Om en ung person ska byta boende är det viktigt att Migrationsverket och kommunen försöker hitta lösningar som underlättar för den unge. Ensamkommande unga ska få information om svenska lagar och om jämställdhet.

Värna asylrätten – skyddsskälen avgör om man får stanna

Individens skyddsskäl ska vara det som avgör om man har rätt att få stanna här. Vi anser till exempel inte att gymnasiestudier är ett skäl för att få asyl. Alla som söker asyl kommer inte att få asyl. Bakom varje avslag finns en människa som hoppats på att få stanna här och ett avslag är en svår situation att hantera både för den enskilde men också för dem som har hjälpt och stöttat under asyltiden. Men för att vi ska kunna ta hand om alla de som har skyddsskäl måste de som saknar skyddsskäl lämna landet.

Humanitära klausuler behövs

Individens skyddsskäl avgör om man får stanna men det måste finnas ventiler som gör det möjligt att pröva om en person utan asylskäl ändå ska få stanna, humanitära klausuler. Vi har kritiserat att regeringen försämrat möjligheterna att få uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter.

Korta väntan

Många asylsökande inklusive många unga har fått vänta länge på besked om de får stanna här eller inte. Ovissheten om framtiden och väntan är påfrestande för individen och är också kostsam för samhället. Asyllagstiftningen måste vara tydlig och vi ska ha ett rättssäkert system. Samtidigt måste handläggningstiderna kortas. Vi är kritiska till regeringens krångliga och kortsiktiga politik som är allt annat än tydlig och som snarare bidrar till längre handläggningstider.

Ladda hem som PDF