Vår politik

  • Vi vill att Sverige ska ha en författningsdomstol för att stärka skydde för fri- och rättigheterna.
  • Demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i vårt utvecklingsbistånd till andra länder.
  • Svenska ambassader ska prioritera demokrati och mänskliga rättigheter i sitt arbete.
  • Vi vill ha ett demokrativillkor i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Demokratin är en liberal uppfinning

Liberalism handlar om frihet och om att den politiska makten utgår från folket. Det liberala partiet i Sverige har stolta rötter – vi växte fram ur rösträttsrörelsen som krävde allmän och lika rösträtt. Vår partisymbol, blåklinten, var från början rösträttsrörelsens symbol.

Författningsdomstol i Sverige

Många demokratier har författningsdomstolar för att skydda demokratin. Det är dags att Sverige också inför detta. En sådan domstol skulle se till att riksdag och regering inte stiftar lagar och regler som bryter mot våra grundlagar.

Demokrati i utrikespolitiken

Demokrati är det enda system som kan förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och äganderätt är nödvändiga i ett fritt samhälle. Sveriges utrikespolitik ska arbeta aktivt för demokratisering. Vi ska inte vara tysta när de mänskliga rättigheterna kränks. Detta gäller både nationellt, inom EU och i FN.

Demokrati i biståndet

Det svenska biståndet ska inte gå till diktaturer, utan i stället bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Bistånd ska kunna ges även till demokratikämpar i rika länder där politiskt förtryck råder. Jämställdhet och respekt för HBTQ-personer och minoritetsgrupper är en del av demokratin.

Demokrativillkor i vapenexporten

Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer. Vi ska inte beväpna dem som förtrycker och förföljer sitt eget folk. Därför har Liberalerna länge arbetat för ett tydligt demokrativillkor för svensk vapenexport, och det har nu också blivit verklighet. De nya reglerna betyder att landets demokratiska status ska vara ett centralt villkor när svenska myndigheter bedömer om vapenaffärer till ett visst land ska tillåtas. Kraven på respekt för de mänskliga rättigheterna har också skärpts.

Ladda hem som PDF