Vår politik

  • Demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i vårt bistånd till andra länder.
  • Svenska ambassader ska prioritera demokrati och mänskliga rättigheter i sitt arbete.
  • Vi vill ha ett demokrativillkor i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
  • Vi vill att Sverige ska ha en författningsdomstol för stärkt skydd av fri- och rättigheterna.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Demokrati har alltid varit vår grund

Liberalism handlar om frihet och att all politisk makt utgår från folket. I början av nittonhundratalet kämpade vi liberaler för allmän och lika rösträtt även för kvinnor här i Sverige. Vår partisymbol, blåklinten, var från början rösträttsrörelsens symbol.

Detta genomsyrar fortfarande vår politik.

Demokrati i utrikespolitiken

Demokrati är det enda system som kan förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och äganderätt är nödvändiga i ett fritt samhälle. Sveriges utrikespolitik ska arbeta aktivt för demokratisering. Vi ska inte vara tysta när de mänskliga rättigheterna kränks. Detta gäller både nationellt, inom EU och i FN.

Demokrati i biståndet

Det svenska biståndet ska inte gå till diktaturer utan istället bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Jämställdhet och respekt för HBTQ-personer och minoritetsgrupper är en del av demokratin.

Författningsdomstol i Sverige

Många demokratier har författningsdomstolar för att skydda demokratin. Det är dags att Sverige också inför detta. En sådan domstol skulle se till att riksdag och regering inte antar lagar och förordningar som strider mot våra grundlagar.