Vår politik

  • Brottsoffer ska få stöd och skydd genom hela brottsprocessen.
  • Samarbeta mer med brottsofferjourerna.
  • Brottsoffer ska få ut sitt skadestånd snabbare än i dag.
  • Brottsoffer som hotas ska få långvarigt skydd, i vissa fall en permanent skyddad identitet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Brottsoffer ska få bättre skydd och bättre bemötande

Att utsättas för brott innebär en oerhörd kränkning och sätter ofta djupa spår. Forskning visar dessutom att unga som utsätts för brott riskerar att själva börja begå brott. Vi arbetar hårt för att stärka rättigheterna för brottsoffer. De måste få ett bättre stöd och skydd, från första mötet med polisen till den sista domstolsförhandlingen.

Samarbeta med brottsofferjourerna

Brottsofferjourer och andra delar av civilsamhället gör ett ovärderligt arbete. Vi vill att alla kommuner ska ha ett samarbetsavtal med en brottsofferjour i trakten. Polisen ska bygga upp mer samarbete med volontärkrafter. Kommunen ska samarbeta med föreningslivet, församlingar och samfälligheter liksom företag i det brottsförebyggande arbetet.

Snabbare skadestånd

Personer som utsätts för brott ska inte behöva vänta på skadestånd. De ska snabbare få ut det skadestånd som utdömts i domstol, till exempel genom bättre juridiskt stöd för att driva in beloppet eller genom att staten utbetalar beloppet och sedan kräver det av den dömde.

Skydd åt hotade brottsoffer

Brottsoffer som lever under hotbild måste få skydd av samhället så länge det behövs. I allvarliga fall ska offret kunna få permanent skyddad identitet.

Ladda hem som PDF