Se alla
Staty av gudinnan Themis bärandes våg.

Brottsoffer

Stärkta rättigheter för brottsoffer

Att utsättas för brott är en stor kränkning. Vi vill att brottsoffer, särskilt utsatta barn och unga, får bättre stöd genom hela rättsprocessen. Samarbetet med brottsofferjourerna ska öka.

Liberalerna vill:

  • Brottsoffer ska få stöd och skydd genom hela brottsprocessen
  • Samarbeta mer med brottsofferjourerna
  • Brottsoffer ska få ut sitt skadestånd snabbare än i dag
  • Brottsoffer som hotas ska få långvarigt skydd, i vissa fall permanent skyddad identitet
  • Brottsoffer ska kunna leva vanliga fria liv. Det är förövarens frihet som ska inskränkas

Brottsoffer ska få bättre skydd och bättre bemötande

Att utsättas för brott innebär en oerhörd kränkning och sätter ofta djupa spår. Forskning visar dessutom att unga som utsätts för brott riskerar att själva börja begå brott. Vi arbetar hårt för att stärka rättigheterna för brottsoffer. De måste få ett bättre stöd och skydd, från första mötet med polisen till den sista domstolsförhandlingen.

Samarbeta med brottsofferjourerna

Brottsofferjourer och andra delar av civilsamhället gör ett ovärderligt arbete. Vi vill att alla kommuner ska ha ett samarbetsavtal med en brottsofferjour i trakten. Polisen ska bygga upp mer samarbete med volontärkrafter. Kommunen ska samarbeta med föreningslivet, församlingar och samfälligheter liksom företag i det brottsförebyggande arbetet.

Snabbare skadestånd

Personer som utsätts för brott ska inte behöva vänta på skadestånd. De ska snabbare få ut det skadestånd som utdömts i domstol, till exempel genom bättre juridiskt stöd för att driva in beloppet eller genom att staten utbetalar beloppet och sedan kräver det av den dömde.

Skydd åt hotade brottsoffer

Brottsoffer som lever under hotbild måste få skydd av samhället så länge det behövs. I allvarliga fall ska offret kunna få permanent skyddad identitet. Vi har drivit på för den lagändring som nu gör detta möjligt.

Sätt stopp för partnervåldet

Mäns våld mot kvinnor och våldet i nära relationer måste fortsätta motarbetas. Vi vill ge kvinnojourerna långsiktigt stöd och skärpa straffet för grov kvinnofridskränkning. Fler som döms till kontaktförbud ska få fotboja, och den fredade zonen ska utvidgas så att brottsoffret kan leva ett vanligt liv i frihet.

Ladda hem som PDF