Vår politik

  • Fler poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 poliser inom de närmaste sju åren.
  • Minst 2 000 fler kommunala trygghetsvakter som hjälper till att öka tryggheten och förebygga brott.
  • Ge polis och tull bättre redskap mot grov organiserad brottslighet.
  • Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet för att bekämpa internationell brottslighet.
  • Respekten för den personliga integriteten ska väga tungt i all brottsbekämpning.
  • Förbättra det brottsförebyggande arbetet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Frihet i vardagen kräver också trygghet

Den som är rädd, är inte fri. Det vet alla som skyndat hem från sista bussen med nyckelknippan mellan fingrarna och andan i halsen. Eller som har väntat på en polis som inte kunde komma just dit, just då. Ingen ska behöva se sin trygghet försvinna för att kriminaliteten tar över där de bor. Varenda människa ska kunna lita på att ambulansen kommer fram när det behövs, och inte tvingas vända därför att någon kastar sten. Vår brottsbekämpning måste fungera i hela landet.

Fler och synligare poliser

Sverige är ett av de länder i Europa som har lägst polistäthet. Och antalet poliser blivit färre sedan den rödgröna regeringen tillträdde. Liberalerna vill att antalet poliser ökar från dagens 20 000 till 25 000 inom sju år. Då skulle polisen ha mycket större möjlighet att bekämpa och förebygga brottslighet på riktigt. Utbyggnaden ska stärka polisens närvaro i hela Sverige, både i utsatta stadsdelar i storstäderna och på landsbygden.

Fler kommunala trygghetsvakter

Det tar tid att utbilda poliser så att Sverige kan få 25 000 poliser i tjänst. Därför vill Liberalerna att staten under övergångstiden ger bidrag till kommunerna så att fler lokala ordningsvakter kan anställas för att öka trygghet och förebygga brott. Brottsutsatta kommuner ska prioriteras. I vår skuggbudget reserverar vi pengar som skulle räcka till medfinansiering av minst 2 000 kommunala trygghetsvakter.

Sikta på organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten drabbar människor i form av allt från inbrott och bedrägerier till skjutningar och mord. Vi vill skärpa lagarna mot vapensmuggling. Handgranater ska klassas som vapen. Myndigheterna ska få bättre möjligheter att byta information om den organiserade brottsligheten. Det ska bli lättare att hindra stöldgods att föras ut ur landet.

Internationell brottslighet ska bekämpas internationellt

Den internationella brottsligheten måste mötas med internationellt samarbete. Vi vill stärka EU:s polis- och åklagarsamarbete för att hjälpa nationella myndigheter att utreda brott över nationsgränserna. EU:s polissamarbete Europol ska utvecklas till ett europeiskt FBI.

Det allra viktigaste arbetet är brottsförebyggande

Brottslighet drabbar alla, men redan utsatta drabbas allra värst när samhället inte lyckas tillräckligt bra med brottsbekämpning. Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande. Det handlar om en bra politik för jobb, skola och integration, men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det ändå gått fel. Vi vill att kommunernas brottsförebyggande uppdrag skrivs in i lagen.

Ladda hem som PDF