Se alla

Brottsbekämpning

Frihet är också att vara trygg där du bor

Vissa saker måste bara fungera – människors säkerhet till exempel. Polisen ska finnas och fungera överallt, i hela Sverige, för att försvara friheten och tryggheten.

Liberalerna vill:

  • Fler poliser i hela landet, från dagens 20 000 till 25 000 poliser inom sju år
  • Minst 2 000 fler kommunala trygghetsvakter
  • Ge polis och tull bättre redskap mot grov organiserad brottslighet
  • Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet
  • Respekten för den personliga integriteten ska väga tungt i all brottsbekämpning
  • Förbättra det brottsförebyggande arbetet
  • Alla brott som begås av unga under 15 år ska utredas av polis

ALLA BROTT BEGRÄNSAR FRIHETEN

För att friheten ska öka måste brotten minska, och fler människor kunna känna trygghet i vardagen. Så är det inte idag. En av de största orättvisorna är istället de stora skillnaderna i trygghet. I utsatta områden har gängkriminalitet fått fäste. Flickor och kvinnor tvingas välja mellan den snabbaste och den tryggaste vägen hem. Ingen ska behöva se sin trygghet försvinna för att kriminaliteten tar över där de bor. Den som är rädd, är inte fri.

Fler och synligare poliser

Brotten i Sverige är för många och poliserna för få. De är till och med färre än 2014. Liberalerna vill att antalet poliser ökar från dagens 20 000 till 25 000 inom sju år. Då skulle polisen ha mycket större möjlighet att bekämpa och förebygga brottslighet på riktigt. Utbyggnaden ska stärka polisens närvaro i hela Sverige, både i utsatta stadsdelar i storstäderna och på landsbygden.

Fler kommunala trygghetsvakter

Det tar tid att utbilda poliser så att Sverige kan få 25 000 poliser i tjänst. Därför vill Liberalerna att staten under övergångstiden ger bidrag till kommunerna så att fler lokala ordningsvakter kan anställas för att öka trygghet och förebygga brott. Brottsutsatta kommuner ska prioriteras. I vår skuggbudget reserverar vi pengar som skulle räcka till medfinansiering av minst 2 000 kommunala trygghetsvakter.

Sikta på organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten drabbar människor i form av allt från inbrott och bedrägerier till skjutningar och mord. Vi vill skärpa lagarna mot vapensmuggling. Handgranater ska klassas som vapen. Myndigheterna ska få bättre möjligheter att byta information om den organiserade brottsligheten. Det ska bli lättare att hindra stöldgods att föras ut ur landet.

Internationell brottslighet ska bekämpas internationellt

Den internationella brottsligheten måste mötas med internationellt samarbete. Vi vill stärka EU:s polis- och åklagarsamarbete för att hjälpa nationella myndigheter att utreda brott över nationsgränserna. EU:s polissamarbete Europol ska utvecklas till ett europeiskt FBI.

Det allra viktigaste arbetet är brottsförebyggande

Brottslighet drabbar alla, men redan utsatta drabbas allra värst när samhället inte lyckas tillräckligt bra med brottsbekämpning. Det viktigaste arbetet är brottsförebyggande. Det handlar om en bra politik för jobb, skola och integration, men rättsväsendet behövs för att se till att saker och ting blir rätt när det ändå gått fel. Samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis kring unga i riskzonen måste förbättras. Vi vill att kommunernas brottsförebyggande uppdrag skrivs in i lagen och att huvudregeln ska vara att brott som begås av unga under 15 år alltid ska utredas av polis.

Ladda hem som PDF