Vår politik

  • Sverige ska tillåta värdmoderskap utan ersättning
  • Förenkla reglerna för bekräftande av föräldraskap

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Självklart att familjer ser olika ut

Liberalerna har gått i täten för att samkönade par och ensamstående ska ha samma möjlighet att adoptera som olikkönade par. Så långt har vi lyckats. Däremot är det fortfarande krångligt för en kvinna som lever med en annan kvinna att erkännas som barnets andra förälder. Vi vill att reglerna för bekräftelse av föräldraskap ska vara lika för alla par.

Ja till Värdmoderskap och assisterad befruktning

Det har blivit vanligare att barn kommer till genom värdmoderskap (även kallat surrogatmoderskap). Då tar en kvinna emot ett befruktat ägg och föder barnet utan att själv räknas som barnets mor. Vi tycker att det är bra så länge det inte innebär risker för barnet eller av kvinnan utnyttjas. Liberalerna tycker att värdmoderskap ska tillåtas i Sverige så länge att det inte sker kommersiellt.

Ladda hem som PDF