Vår politik

  • Inträdesjobb öppnar upp den svenska arbetsmarknaden för fler
  • Inför en proportionalitetsprincip för sympatiåtgärder
  • Fredsplikt skall gälla på arbetsplatser med kollektivavtal
  • Öka kompetensens vikt i turordningsreglerna
  • Utöka tiden för provanställning till ett år
  • Inför allmän a-kassa

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

ARBETSRÄTT SOM SKYDDAR OCH SKAPAR JOBB

Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig.

INTRÄDESJOBBEN

Ska fler få friheten att ha en egen lön måste det finnas jobb också för den som saknar utbildning, erfarenhet och kontakter. Vi vill införa en ny anställningsform med något lägre ingångslön och avskaffade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända. Vi kallar det för vad det är: ett inträdesjobb.

Det arbetsrättsliga skyddet för anställningsformen motsvarar en provanställning och lönen är 70 % av lägstalönen inom branschen. Inträdesjobbet ska leda den anställde vidare och göra det lättare att få ett vanligt jobb. I samband med införandet av inträdesjobb behöver dessutom rätten att provanställa stärkas. Liberalerna vill att möjligheten att anställa via provanställning utvidgas till ett år istället för sex månader.

UPPSÄGNING EFTER KOMPETENS – INTE ARBETSTID

Svensk arbetsmarknad gynnar personer som varit anställda länge. Dagens strikta arbetsrätt gör det riskfyllt att anställa och svårt att behålla nyckelpersoner i dåliga tider för små och medelstora företag. Vi vill därför ändra turordningsreglerna så att kompetens ska avgöra vem som behöver lämna arbetsplatsen – inte hur länge en anställd har arbetat.

Parallellt behövs ett ökat arbetsrättsligt stöd för att förstärka omställningen för uppsagda personer. Därför vill vi införa en obligatorisk A-kassa och en avgift utbetald från arbetsgivaren till arbetstagaren när denne sägs upp på grund av arbetsbrist.

TÄPP IGEN KRYPHÅLET I KONFLIKTREGLERNA

Tvister mellan arbetsmarknadens parter som blir fullskaliga konflikter resulterar ofta i minskad ekonomisk tillväxt för företagen och instabilitet på arbetsmarknaden. Under 2015 sympatistrejkade hamnarbetarna i Göteborg till förmån för sina norska kollegor – kostnaden för svensk handel uppger Medlingsinstitutet till cirka 1300 containrar. För att motverka detta vill vi att fredsplikt skall gälla där kollektivavtal finns.

PROPORTIONALITET I STRIDSÅTGÄRDER

Det måste finnas en proportion i stridsåtgärder för att begränsa användning av samhällsfarliga konflikter som hellre borde lösas med hjälp av medling eller domstol.

Ladda hem som PDF