Vår politik

  • Inträdesjobb med slopade arbetsgivaravgifter och lägre lön öppnar dörrarna till svensk arbetsmarknad för fler
  • Sympatiåtgärder får inte tillåtas slå ut småföretagare, därför behöver vi införa en proportionalitetsprincip på svensk arbetsmarknad
  • Ändra konfliktreglerna – fredsplikt skall gälla på arbetsplatser som har kollektivavtal
  • Liberalisera turordningsreglerna
  • Utöka tiden för provanställning till ett år
  • Öka tryggheten för arbetssökande genom obligatorisk a-kassa
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

ARBETSRÄTT SOM SKYDDAR OCH SKAPAR JOBB

Alla ska ha goda arbetsvillkor och kunna lita på att reglerna följs på jobbet. Men svensk arbetsrätt måste också bli mer flexibel för att inte stjälpa arbetstagare och småföretagare. Fler företagare måste våga anställa och då måste arbetsmarknaden bli mer rörlig.

INTRÄDESJOBBEN

Istället för regeringens dyra och ineffektiva arbetsmarknadsprojekt föreslår liberalerna en ny anställningsform för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det arbetsrättsliga skyddet motsvarar en provanställning och lönen är 70 % av lägstalönen inom branschen. Även om lönen är låg är ett arbete bättre än att vara beroende av bidrag. Inträdesjobbet ska sedan leda vidare in på arbetsmarknaden och göra det lättare att få ett vanligt jobb. Med vårt förslag på lägstalön är lönen fortfarande högre än motsvarande lägsta lön i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Dessutom är det en månadsinkomst som är högre än vad 2,1 miljoner svenskar över 19 år i Sverige har idag.

TÄPP IGEN KRYPHÅLET I KONFLIKTREGLERNA

Sveriges arbetsmarknad kantas alltför ofta av infekterade tvister mellan arbetsmarknadens parter. Sveriges hamnar har under en lång tid varit ett stridsfält där jämnstora fack tävlar om vilket fack som skall vara kollektivavtalsskrivande. Konflikter har under de senaste åren resulterat i minskad ekonomisk tillväxt. Under 2015 sympatistrejkade hamnarbetarna i Göteborg till förmån för sina norska kollegor – kostnaden för svensk handel uppger Medlingsinstitutet till cirka 1300 containrar. Under det gångna året påverkades en fjärdedel av alla företag i Göteborgs negativt av konflikten i Göteborgs hamn. Det är oskyldiga företag och svensk välfärd som drabbas eftersom att kryphålet i lagen inte täcks igen. Vi vill att fredsplikt skall gälla där kollektivavtal finns.

DET MÅSTE FINNAS PROPORTION I STRIDSÅTGÄRDER

Det måste finnas en proportion i stridsåtgärder för att begränsa användning av samhällsfarliga konflikter som hellre borde lösas med hjälp av medling eller domstol. Det är inte rimligt att en punktstrejk på några timmar i svenska hamnar tvingar lastfartyg att omdirigera sin rutt. Det är heller inte rimligt att småföretagare tvingas skriva på kollektivavtal när de erbjuder schyssta villkor som passar företaget bättre. Vi har sett för många exempel där sympatiåtgärder resulterar i att företagare går i konkurs. Det hjälper varken de anställda på företaget eller svensk ekonomi.

UPPSÄGNING EFTER KOMPETENS – INTE ARBETSTID

Svensk arbetsmarknad gynnar personer som varit anställda länge och missgynnar yngre drivna arbetssökande. Vi vill att kompetens ska avgöra vem som behöver lämna arbetsplatsen – inte hur länge en anställd har arbetat. Unga och nyanlända måste kunna konkurrera på lika villkor. Därför vill införa turordningsregler baserade på kompetens. Parallellt behövs ett ökat arbetsrättsligt stöd för att förstärka omställningen för uppsagda personer. Därför vill vi införa en obligatorisk A-kassa och en avgift utbetald från arbetsgivaren till arbetstagaren när denne sägs upp på grund av arbetsbrist.

Ladda hem som PDF