Vår politik

  • Vi vill att tillgången på läkemedel ska vara bra i hela landet.
  • Apoteken ska erbjuda god service och hög kompetens.
  • Stat och kommun ska fortsätta att övervaka försäljningen av läkemedel.
  • Apoteksmonopolet ska avskaffas även för receptfria djurmediciner.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Avskaffat monopol

2009 omreglerade alliansregeringen apoteksmarknaden i Sverige. Det innebar att monopolet avskaffades och fler än Apoteket AB fick driva apoteksverksamhet. Nu kan alla som får tillstånd av Läkemedelsverket driva apotek. Högkostnadsskyddet gäller precis som tidigare och staten bestämmer priserna på receptbelagda läkemedel. Det är också staten som bestämmer vilka läkemedel som ska subventioneras.

Bättre tillgänglighet och service

Innan monopolet avskaffades var apotekstätheten i Sverige näst sämst i Europa med cirka 920 apotek i hela landet. Sedan 2009 har antalet ökat med 40 procent och nya apotek har öppnats i hela landet. Öppettiderna har blivit bättre och många flera av apoteken är öppna även på kvällar och helger.

Ökad tillgänglighet till apotek och receptfria läkemedel

I november 2009 blev det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel i andra butiker än på apotek. Det innebär att till exempel mataffärer får sälja t ex värktabletter och nässpray.