Vår politik

  • Rätten att få stanna i arbetslivet ska höjas från dagens 67 till 71 års ålder
  • Äldre som arbetar ska betala mindre i skatt

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

SYNEN PÅ ÄLDRE MÅSTE FÖRÄNDRAS

Äldre människors kunskap, kompetens och erfarenhet måste tas tillvara i arbetslivet. Fördomar och diskriminering måste bekämpas, och regler och avtal som hindrar äldre att arbeta om de vill ska tas bort. Synen på årsrika måste förändras. Ålder är ett dåligt mått på människors förmågor – både på arbetsmarknaden och i samhället.

MÖJLIGT ATT ARBETA LÄNGRE

För att uppmuntra fler att fortsätta jobba vill vi att alla över 63 ska få ett extra högt jobbskatteavdrag, och att den särskilda löneskatten i arbetsgivaravgiften för anställda över 65 år ska avskaffas.

HÖJDA ÅLDERSGRÄNSER

Vi vill höja gränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på arbetet från 67 till 71 år. Även stöd som har åldersgräns, som exempelvis bilstödet, måste anpassas när vi jobbar längre. Pensionsåldern och rätten att stanna kvar i arbetslivet knytas till medellivslängdens utveckling.

BÄTTRE MÖJLIGHET TILL UTBILDNING

Det är en myt att äldre har svårt att lära sig nytt. Därför vill vi också förbättra möjligheten att vidareutbilda sig eller lära sig ett helt nytt yrke mitt i livet. Vi tycker att åldersgränsen för studiemedel ska höjas i takt med att vi arbetar längre.

Ladda hem som PDF