Du som besöker Liberalernas hemsida

Liberalerna.se använder cookies, tracking samt lagrar IP-nummer. Vi anonymiserar all data och hanterar ingen data på individnivå. Du kan stänga av tracking första gången du besöker vår webbplats, och du kan blockera cookies i din webbläsares inställningar. Läs mer nedan.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar på din dator, med information om när och hur du använt webbplatsen. Liberalernas sida innehåller tre typer av cookies:

 • Cookies som WordPress och vår server använder för att sidan ska fungera och vara snabb. Dessa cookies är inte kopplade till din identitet eller ditt IP-nummer utan skapar ett slumpat nummer som inte går att spåra.
 • Cookies som Google Analytics använder för att vi ska kunna analysera hur sidan används och vad vi behöver förbättra. Vi anonymiserar IP-adresserna inom ramen för Googles verktyg, för att dessa inte ska kunna kopplas till individer.
 • Cookies som är kopplade till Liberalernas annonsering och gör det möjligt för dig som besökare att bli nådd av våra digitala annonser. Första gången du besöker sidan får du en möjlighet att välja bort dessa, och du kan också ändra dina inställningar senare (se nedan om tracking).

Du kan ställa in din egen webbläsare för att blockera eller acceptera cookies. Leta under ”Inställningar” och ”Integritet” i din webbläsare, eller sök på ”blockera cookies” tillsammans med namnet på din webbläsare.

Obs! Om du blockerar cookies, kommer de flesta hemsidor sannolikt att ladda långsammare, och det är inte säkert att du ser allt material. Detta gäller även liberalerna.se och våra undersidor.

Läs mer här om cookies.

 

Tracking

Tracking, via så kallade pixlar, är en metod att ”följa” besökare på hemsidan så att dina nätvanor ska kunna styra vilka annonser du får ta del av. Du som till exempel ofta besöker resesidor, kommer att få fler annonser om resor. Och du som aldrig intresserar dig för bilar, slipper få motorannonser. Vi använder tracking för att den som har visat intresse för Liberalerna genom att besöka vår sida, också ska få del av digital annonsering från Liberalerna.

Första gången du besöker vår sida får du möjlighet att godkänna eller avstå från tracking. Du kan också när som helst avanmäla ditt IP-nummer från datadriven annonsering med hjälp av hemsidan Your Online Choices. För att avgöra vilka databaser du godkänner, gå till  http://youronlinechoices.com/ och välj “Your ad choices”.

På Liberalernas hemsida finns pixlar från:

Facebook. För att vi ska kunna rikta annonsering på Facebook till de IP-nummer som har besökt Liberalernas hemsida. Liberalerna hanterar ingen information om personer eller vad de gör på Facebook. Facebook följer den gällande dataskyddslagen i EU och kommer att följa GDPR. Läs mer här.

Google. Vi använder Google Analytics för att analysera och utveckla Liberalernas hemsida. Vi anonymiserar IP-adresserna för att dessa inte ska kunna kopplas till individer.

Emerse. Härifrån styrs Liberalernas digitala annonsering, och med hjälp av tracking kan vi nå den som intresserat sig för vår hemsida med ytterligare information genom annonser. Läs mer här  om hur Emerse arbetar med personuppgifter och GDPR.

IP-nummer

Vi lagrar IP-nummer av säkerhetsskäl som ett led i att skydda sidan mot attacker. Vi använder aldrig IP-numret för att hitta eller spara personlig information (som t ex namn eller e-post) om dig som besökare. Vi hanterar ingen data på individnivå.

Du som kontaktar Liberalerna via e-post eller chatt

När du kontaktar Liberalerna via e-post eller chatt, är vår målsättning att du snabbt ska få ett adekvat svar. Ditt mejl och din adress kommer att finnas kvar i vårt ärendehanteringssystem i maximalt tre månader. Därefter rensas dina uppgifter ur systemet. Dina uppgifter sparas inte i något annat register.

När du startar en chatt med oss, godkänner du samtidigt tracking (se ovan). Trackingen i chatten innebär att du kan komma att mötas av digitala annonser efter att du chattat med oss, men vi hanterar inte någon data på individnivå.

Om du kontaktar oss med ett intresse för att gå med i Liberalerna, kommer vi att höra av oss med en uppföljande fråga inom tre månader om du fortfarande är intresserad. Därefter rensas dina uppgifter ur systemet. Om du inte väljer att gå med, kommer dina uppgifter inte att sparas i något register.

 

Du som är medlem

När du går med i Liberalerna, godkänner du att dina uppgifter lagras i medlemsregistret. Ändamålet med databehandlingen är att uppfylla stadgarna som säger att ”Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete och uppträdande.” Det vi sparar för varje medlem är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalda medlemsavgifter
 • Förtroendeuppdrag, politiska uppdrag samt om du är anställd inom L
 • Prenumeration på nyhetsbrev
 • Gåvor och fast bidragsgivande

Liberalernas medlemsregister hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR, tidigare personuppgiftslagen (PUL). Som politiskt parti har vi ett extra stort ansvar för våra medlemmars integritet och i förlängningen valhemlighet. Det innebär bland annat:

 • Hög fysisk och digital säkerhet för att ingen obehörig ska kunna komma åt medlemsregistret.
 • Liberalerna säljer inte uppgifter ur medlemsregistret till tredje part.

Liberalernas organisation är indelad i tre led. Riksorganisation, förbund och lokalavdelning. De som kan få tillgång till personuppgifter är ordförande, kassör och i förekommande fall personal på respektive nivå. Tillgång till medlemsregistret ges efter särskild prövning. Registertillgången begränsas till medlemmar inom det aktuella geografiska området.

Fyra gånger per år köper Liberalerna ett medlemsutskick av Tidningen NU som ges ut av Liberal information AB. Även nya medlemmar får tidningen under en period av tre månader. Adressuppgifterna hämtas då ur Liberalernas medlemsregister. Vid andra tillfällen kan underleverantörer anlitas för att skicka ut information eller bearbeta data på uppdrag av Liberalerna. Gemensamt för alla dessa tillfällen är att de sker efter särskild prövning och att nödvändiga avtal tecknas för att skydda medlemmarnas integritet och rättigheter.

Om du avstår från att betala in din medlemsavgift, kommer vi att påminna dig regelbundet under ett år. Därefter rensas dina uppgifter ur systemet.

 

Dina rättigheter som medlem

Du som är medlem kan alltid kontrollera och ändra dina uppgifter via minsida.liberalerna.se. För hjälp med inloggning, kontakta [email protected]. Till denna adress vänder du dig också om du vill begära utträde ur Liberalerna. Då kommer dina uppgifter att rensas ur systemet utan onödigt dröjsmål.

Personuppgiftsansvarig på Liberalerna nås via [email protected]

Anser du att vi brister i behandlingen av dina personuppgifter, har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen.

Du som prenumererar på ett nyhetsbrev

Om du anmäler dig som mottagare av ert nyhetsbrev från Liberalerna eller en liberal politiker, kommer din e-postadress att lagras så länge du kvarstår som prenumerant. Du kan alltid avsluta din prenumeration genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet. Dina uppgifter kommer då att rensas ur systemet. Dina uppgifter sparas inte i något annat register.

 

Du som skänker pengar

Om du ger gåvor överstigande ett halvt prisbasbelopp är vi enligt lag skyldiga att redovisa din identitet. Därför registrerar vi alltid personnummer i samband med gåvor. För medlemmar registreras gåvor tillsammans med övriga personuppgifter i medlemsregistret.

Säg ifrån

Att vara medlem och aktiv i Liberalerna, ska vara tryggt, givande och roligt. Vår verksamhet ska följa våra stadgar och etiska riktlinjer. Du som upplever eller känner till något felaktigt eller kränkande beteende inom Liberalerna, kan antingen kontakta Liberalernas etikkommitté direkt, eller säga ifrån genom en anonym så kallad visselblåsartjänst.