Söndag 18 oktober är det återigen dags för partiråd men på grund av rådande omständigheterna sker mötet digitalt.

Mötet kommer sändas live på Liberalernas Facebook-sida. 

Partiråd är Liberalernas näst högsta beslutande organ och ska hållas varje år då det inte hålls landsmöte som är vårt högsta organ. Partirådet består av 65 ombud från våra 21 förbund samt partistyrelsens 25 ledamöter. Förbundens 65 ledamöter fördelas efter medlemsantal. Även Liberalernas samverkande organisationer Liberala ungdomsförbundet, Liberala kvinnor och Liberala studenter har var sitt ombud.

Ta del av förslag till förhandlingsordning här. 

Här är förslag till föredragningslista.

Obligatorisk anmälan för media

Media bjuds in till partirådet och en obligatorisk anmälan krävs.

Handlingar

Partirådet kommer behandla tre rapporter varav två är inom ramen för Förortslyftet och en om hur vi i framtiden väljer partiledare.

Program

08:30 Registrering för ombuden
09:30 Tal av partiordförande Nyamko Sabuni
d.e. Förortslyftet: skolpolitik
12:20 Lunch
13:00 Förortslyftet: bostadspolitik
15:10 Stärk medlemmarnas röst vid val av partiledare
17:00 Mötets avslutande

Här hittar du du ett mer detaljerat program.

Tiderna är preliminära och kan justeras under dagens gång.