Partirådet den 15-16 februari kommer att behandla:

  • Liberalernas valsedel i valet till Europaparlamentet den 26 maj
  • Förslaget till Europa-program med fördjupad EU-politik inför valet
  • Valanalys 2018

Partirådet består av partistyrelsens 25 ledamöter och totalt 68 ombud från förbunden samt våra samverkande organisationer, Liberala Ungdomsförbundet (inklusive Liberala studenter) och Liberala Kvinnor. Partirådet är öppet för både åhörare och media. Det är dock bara ombud, partistyrelse och riksdagsledamöter som får delta i debatten och lägga yrkanden.

Här kan du anmäla dig