Är du framtidens ledare för Liberalerna?
Är du kvinna? Vill du utveckla dig själv och lära dig mer om liberal politik, ledarskap och kommunikation? Då ska du söka till Liberalernas Ledarskapsakademi för kvinnor.

För ett parti med ett feministiskt arv att vara stolt över är det viktigt att både män och kvinnor ska finnas representerade på alla nivåer. Liberalerna ska ha fler kvinnor på ledande positioner. Det är nu tredje året som vi arrangerar akademin och ger chansen till 18 nya kvinnor. 

Utbildningen leds av:

Ann Malmsten, verksamhetsutvecklare och delägare av INDEA 

Madeleine Sjöstedt, f d borgarråd i fullmäktige för Stockholm stad och seniorkonsult på Nordic Public Affairs.

Tid och plats

Under utbildningen kommer vi att träffas fyra helger i Stockholm. Det är mycket viktigt att du kan delta vid alla tillfällen som anges nedan och blir du antagen förbinder du dig att komma på alla fyra träffarna. 

13–14 oktober 2018 

1–2 december 2018 

2–3 februari 2019 

4–5 maj 2019

Alla helger börjar lördag kl.9.30 slutar söndag kl.15.00. Boka även in lördagskvällarna då vi äter middag och följer upp dagens händelser.

Vem kan söka?

 • Du ska ha minst ett par års erfarenhet av politiskt arbete i Liberalerna
 • Du har eller vill ha ett politiskt uppdrag
 • Du vill ta ansvar för Liberalerna genom att engagera dig lokalt och hjälpa andra att utvecklas.
 • Ditt engagemang är viktigt och du ska ha hög motivation.
 • Du ska ha förutsättningar att fullfölja och tillgodogöra dig innehållet i utbildningen. Det innebär att du kan avsätta tid både för att närvara på alla fyra utbildningshelgerna och eget arbete mellan träffarna. 

Kostnad

Kursavgift är 5 000 kronor tack vare ett generöst stöd från Karl Staaff fonden. Resor och övernattning bekostas av deltagaren. Deltagaren ansvarar själv för finansieringen av avgiften och andra kostnader. Finansiering kan ske av länsförbund, kommunförening och/eller deltagare enligt egen överenskommelse. 

Ansökan

Sista anmälningsdag: 1 juni 2018

Skicka ansökan och eventuella frågor till [email protected] 

Urvalet kommer att ske av en styrgrupp under ledning av Maria Arnholm.
De som antagits till utbildningen kommer att få besked till midsommar. 

Ansökan ska innehålla

 • En A4-sida där du kortfattat beskriver:
  • Vem du är
  • Dina nuvarande uppdrag i Liberalerna samt dina politiska uppdrag 
  • Varför du vill gå den här utbildningen
 • Två eller tre referenser från människor både inom partiet och utanför politiken. Varje referens bör vara en halv A4-sida lång. 
 • En A4-sida där du beskriver initiativ som du har tagit i Liberalerna.