Patrik Oksanen håller 2018 års Wibbleföreläsning om informationskrig och säkerhetsläget. Anmäl er här