Sänker skatten.

Sänkt skatt för alla som jobbar vidare efter 63 och höjt bostadstillägg som betalas ut automatiskt.
Så vill Liberalerna (L) profilera sig mot pensionärerna inför riksdagsvalet.
– Svenska folket saknar förtroende för pensionssystemet och det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Mats Persson, partiets ekonomisk-politiske talesperson som också vill se ett höjt och förenklat bostadstillägg. Läs om förslagen här