Jan Björklund anser att ett införande av ett kommunalt veto mot friskolor kraftigt kommer att minska föräldrars valfrihet i Sverige. Han kallar regeringens förslag för oacceptabelt.

– Dessutom är det ett tydligt brott mot den friskoleöverenskommelse som vi gjort mellan partierna, säger han till SVT Nyheter.

Se inslaget: http://www.svt.se/nyheter/jan-bjorklund-oacceptabelt