Kalender Nyheter Twitter

21 juni 2017

Roger Haddad (L): Regeringens politik för utsatta områden har misslyckats

Idag har Polisen presenterat sin rapport om utvecklingen i utsatta områden. Antalet särskilt utsatta områden ökar från 15 till 23 stycken och problematiken i utsatta områden växer. Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad är kritisk och konstaterar att regeringens politik för utsatta områden har havererat. – Det är oroande och mycket allvarligt att antalet särskilt utsatta…

16 juni 2017

Liberalernas valberedning

Frågan om att anordna en medlemsomröstning har under de senaste veckorna blivit en aktuell fråga för valberedningen. Valberedningen lägger stor vikt vid dialogen med länsförbunden och för kontinuerlig dialog med länsförbunden. Till exempel sköts sista nomineringsdag fram en vecka efter önskemål från länsförbund. Valberedningen fattade ett beslut att inte förorda en omröstning vid ett sammanträde…

16 juni 2017

Haddad (L): Fler lokala poliser behövs för arbetet mot våldsbejakande extremism

Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Thornberg har idag till TT sagt att det i dag finns tusentals våldsbejakande extremister i Sverige. Ökningen de senaste åren har varit dramatisk. – Säkerhetspolisens rapport är oerhört alarmerande och bekräftar behovet av mycket effektivare samverkan lokalt mellan kommunpolisen och säkerhetspolisen inte minst när det gäller arbetet mot radikalisering. Det säger Roger Haddad,…

15 juni 2017

Stoppa regeringens skadliga skattehöjningar

Liberalerna har idag lagt fram ett särskilt yttrande i Finansutskottet i syfte att stoppa tre skadliga skattehöjningar från regeringen. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har anslutit sig till särskilda yttrandet. Det särskilda yttrandet samt frågor och svar finns nedan. Det särskilda yttrandet Regeringen har aviserat tre skattehöjningar inför BP18 som vi finner särskilt skadliga för jobb…

15 juni 2017

Westerholm (L): Öka tryggheten för barn som fötts genom surrogatmoderskap

I Sverige är det inte tillåtet med surrogatmoderskap. Många samkönade par väljer därför att skaffa barn utomlands där det är tillåtet. Men barn som fötts utomlands till svenska föräldrar har idag inte samma rättigheter som om barnen fötts inom landet. – Barn som fötts genom surrogatmoderskap fortsätter att komma till Sverige även om surrogatmoderskap inte…

14 juni 2017

Roger Haddad (L): Fel att lägga samordning under BRÅ

Regeringen har idag presenterat att man avser att lägga den nationella samordningen mot våldsbejakande extremism under det Brottsförebyggande rådet. Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad är kritisk. – Det är anmärkningsvärt att regeringen lägger centret och samordningen på det Brottsförebyggande rådet, som i sitt eget yttrande till regeringen påpekar att detta inte vore lämpligt. Jag anser…

14 juni 2017

Fler möjligheter, mer frihet

När barnen springer ut på sommarlov känner man ofta tillförsikt för framtiden. Så också denna gång. Jag vill att oavsett vad barnen bär med sig i ryggsäcken hemifrån den första dagen i skolan, så ska de den sista dagen bära ryggsäcken full av livschanser. Det är så klassresorna börjar. Men jag ser en oroande utveckling…

14 juni 2017

Selimovic (L): EU:s utvidgning på agenda igen!

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet 14 juni 2017 EU-kommissionen har igår meddelat att man nu avser sätta utvidgning på dagordningen igen och att nya medlemmar kan komma att ansluta sig till EU under nästa mandatperiod 2019-2024. Efter ett möte med EU:s grannskapskommissionär Johannes Hahn idag, kommenterar Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker för Liberalerna, nyheten: – Jag är…

13 juni 2017

Eliasson (L): Regeringens passiva politik hotar den svenska välfärden

Sveriges Radio rapporterar idag om att allt färre personer får rätt till assistansersättning genom Försäkringskassan. Framför allt personer med autism och barn nekas i större utsträckning än tidigare. – Regeringens nedmontering av LSS och den personliga assistansen främst för barn och de med kognitiva problem tar bort människors frihet och tvingar assistansanvändare in på institutioner.…

12 juni 2017

Människor ska få mer frihet – klyftorna ska överbryggas

I helgen inleddes Järvaveckan på Spånga idrottsplats i Stockholm. Det var en speciell plats, eftersom idrottsplatsen ligger mitt i en av Sveriges största klyftor, mellan de välbärgade villaområdena i Spånga och hyreshusområdena i Rinkeby och Tensta. På ena sidan har fler människor ett jobb att gå till, fler barn klarar skolan, tryggheten är större och…
1 2 3 4 5 48