Kalender Nyheter Twitter

21 april 2018

Jan Björklunds tal på Librix i Västerås

Tal av Jan Björklund på Liberala riksmötet i Västerås den 21 april 2018 Det talade ordet gäller. Solen stod högt på himlen, precis som idag. Det var så hon mindes det. Den unga kvinnan sopar porslin från golvet i köket på det lilla pensionatet. Han kliver in på serveringen på eftermiddagen. Det blir kaffe och…

20 april 2018

Inkluderingen i skolan har gått för långt

Inkluderingstanken; att alla barn, oavsett förutsättningar, ska gå i samma klass, har gått för långt. De barn som har det svårast har istället exkluderats från möjligheten att få med sig kunskaper. Sverige ska vara en kunskapsnation med en skola där alla barn får möjlighet att lyckas i skolan, även de barn med inlärningssvårigheter. Liberalerna föreslår…

18 april 2018

Obligatorisk språkförskola för nyanlända barn/barn till nyanlända

Liberalerna vill att alla barn oavsett bakgrund ska klara skolan. Och vi vill att fler nyanlända, även kvinnor, ska få jobb. Då måste fler få chansen att lära sig svenska. Det betyder mer frihet och självbestämmande. Språket är nyckeln in i det svenska samhället. Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn…

17 april 2018

Inför huvudlärare med 5 000 kr mer i månaden

Liberalerna har föreslagit en reformagenda för skolan som innehåller en mer krävande lärarutbildning, högre lärarlöner, mer fokus på ordning och studiedisciplin, reviderad läroplan för tydligare kunskapskrav, 2-årig yrkesskola och central rättning av nationella prov. Nu fortsätter vi reformagendan med ytterligare förslag. Vi föreslår en lärarlönesatsning på fyra miljarder årligen. Bland annat vill vi inrätta 30 000 tjänster som…

16 april 2018

”Regeringen offrar skolan.”

Kommentar angående regeringens vårbudget av Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna: ”Var sjätte elev lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Att skolan får lika mycket pengar i budgeten som elbåtmotorer visar att regeringen offrar skolan. Det är mycket oroväckande. Istället krävs nu satsningar på kunskap, studiero och att höja läraryrkets status.”

13 april 2018

Sondmatning ska räknas som assistansberättigande

Idag kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som bekräftar att egenvård (t.ex. sondmatning) är ett grundläggande behov och därmed ger rätt till assistansersättning. Något som för många har varit en självklarhet – men inte för Försäkringskassan som konsekvent dragit in assistansen kring de mest grundläggande, basala behoven. – Denna dom är en upprättelse för alla de, främst…

13 april 2018

Praktikplats på Liberalernas parti- och riksdagskansli under hösten 2018

Är du en samhällsintresserad liberal? Vill du veta mer om hur det politiska arbetet i riksdagen går till? Vill du vara med och vinna valet i höst? Då är du välkommen att söka praktikplats på Liberalernas parti- och riksdagskansli. Vi erbjuder terminspraktik för dig som studerar på en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning, gärna på masternivå. Det är…

10 april 2018

Alliansen föreslår 2-årig yrkesskola på gymnasiet

Tillsammans med partiledarna för de övriga allianspartierna presenterade Jan Björklund idag 2-årig yrkesskola som ett komplement till dagens gymnasieskola. Detta för att möta en utveckling av att allt fler elever misslyckas att nå målen i gymnasiet. Den tvååriga yrkesskolan ska vara helt fokuserad på yrkesämnen men det ska vara möjligt att välja om man vill…

7 april 2018

”Aldrig glömma och fortsätta att försvara vår frihet.”

”Jag minns precis vad jag gjorde och var jag var fredag eftermiddag den 7 april då när jag först nåddes av informationen om terrordådet på Drottninggatan. Jag är inte ensam om det. Vi är många som minns precis var vi befann oss och aldrig glömmer. Fem personer dog, däribland ett barn. Flera skadades och drabbades. Många,…
1 2 3 4 56