Kalender Nyheter Twitter

17 september 2020

30 miljarder som återstartar Sverige

Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Arbetslösheten breder ut sig i pandemins spår samtidigt som det lönar sig alldeles för dåligt att gå från bidrag till arbete. Liberalerna har under hösten krävt 30 miljarder i skattesänkningar på jobb och företagande för att det ska löna sig att arbeta, bli billigare att anställa och att…

16 september 2020

Tina Acketoft (L) och Karin Karlsbro (L) kommenterar EU-kommissionens ordförandes State of the Union-tal

Tina Acketoft (L), ledamot i EU-nämnden och Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker, kommenterar det State of the Union-tal som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit i EU-parlamentet idag. I talet, som var von der Leyens första linjetal som kommissionens ordförande, stakades riktningen ut för kommissionens arbete under kommande år. Glädjande att von der Leyen lade stor tyngd vid värderingar,…

15 september 2020

Miljardsatsning på bildningslyftet

I återstarten av Sverige är kunskap centralt. Idag ser vi låga skolresultat i utsatta områden, lärarbrist och en framväxt av flera religiösa friskolor. Sverige är en ledande forskningsnation med en lång tradition av investeringar i forskning och utveckling som skapar välfärd, jobb och tillväxt. För att försvara Sveriges position krävs fortsatta satsningar och stärkt kvalitet…

14 september 2020

Nya kliv för att elektrifiera Sverige

För att rädda klimatet måste transportsektorn ställa om och minska användningen av fossil energi. Istället behövs mer hållbara drivmedel men framförallt handlar det om att elektrifiera mera. Mer utveckling och innovation för olika trafikslag och deras elektrifiering krävs. I budgetförhandlingarna inför 2021 har Liberalerna drivit på för insatser som bidrar till ökad elektrifiering inom transportsektorn.…

13 september 2020

Rekordstor höjning av schablonersättningen för personlig assistans

Personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som andra. Liberalerna presenterade därför idag en ökning av schablonersättningen till personliga assistenter. Ökningen är med 3,5 procent och uppräkningen av schablonersättningen påverkar löneutvecklingen för åtminstone 70 000 personliga assistenter. Schablonen ska gå till lönekostnader men även övriga kostnader såsom arbetsmiljökostnader, administration, skyddsutrustning och utbildning för…

12 september 2020

Höjda åldersgränser för rätt till studiemedel och studiestartsstöd

För Liberalerna innebär en utbildning mer makt över sitt liv och Sverige ska vara en framstående kunskapsnation. Arbetsmarknaden är i ständig förändring vilket gör att fler kommer att behöva utbilda sig genom hela livet. Då krävs också att den som vill eller behöver studera har möjlighet att finansiera studierna. Liberalerna presenterar idag att åldersgränsen för…

11 september 2020

Tryggare Sverige och stärkt rättsstat

För Liberalerna är satsningar på rättsväsendet mycket viktiga. Vi har tidigare tillfört kraftiga resurser på den svenska rättskedjan och de satsningarna fortsätter. Dessutom tillförs 3 miljarder kr i satsningen för integration och för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030. Liberalerna har idag presenterat flera satsningar för att minska brottsligheten och öka tryggheten,…

10 september 2020

Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare

Liberalerna prioriterar arbetslinjen i höstens budget. Utanförskapet och integrationsskulden växer samtidigt som arbetslösheten ökar. De akuta krispaket som presenteras har bromsat en skenande arbetslöshet. Men mer behöver göras för att återstarta ekonomin efter pandemin. Idag  har Liberalerna tillsammans med Centerpartiet presenterat två reformer för sänkt skatt för låg-och medelinkomsttagare. Att göra det mer lönsamt att…

10 september 2020

Stärkt arbetslinje i höstens budget

Långtidsarbetslösheten riskerar biter sig fast. Därför har Liberalerna i budgetförhandlingarna inför 2021 varit pådrivande för att öka drivkrafterna till arbete och prioriterat arbetslinjen. Idag presenterar Liberalerna tre förslag för att få fler i arbete och göra det mer lönsamt att gå från bidrag till jobb. Med ett eget jobb och en egen lön kommer frihet…

9 september 2020

43 miljoner till folkräkning i utsatta områden

Skatteverket uppskattar att 195 000 personer är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. Det här utnyttjas av kriminella i utsatta områden och för felaktiga utbetalningar. Felaktig folkbokföring skapar problem för samhället på flera sätt och utnyttjas även för otillåten handel med hyreskontrakt, men också för handel med adressuppgifter. I dag presenterar Liberalernas bostadspolitiska talesperson Robert…
1 2 3 4 84