Kalender Nyheter Twitter

16 mars 2020

INTERVJU MATS PERSSON: Nu inför vi Nordens största krispaket

Vi har pratat med Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna angående det krispaket som Liberalerna, tillsammans med regeringen och Centerpartiet, presenterade under måndagen. Vad har ni presenterat idag?  – Idag har vi presenterat ett krispaket för att säkra svenska jobb. Det här är ett steg för att undvika att människor blir av med jobbet och…

16 mars 2020

Krispaket för svenska jobb och företag

Liberalerna har tillsammans med regeringen och Centerpartiet under måndagen presenterat förslag till ett nytt krispaket med anledning av Coronaviruset. Krispaketet kan beroende på hur situationen utvecklas, komma att omfatta över 300 miljarder kronor. – Det här är ett viktigt besked för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet och är större än våra grannländers insatser,…

13 mars 2020

Nyamko Sabuni träffar näringslivet med anledning av Coronaviruset

Coronaviruset har fått stor inverkan på den globala ekonomin och skapat oro på de internationella marknaderna. Effekterna av Coronaviruset spridning märks också tydligt bland svenska företag. Nyamko Sabuni träffar företrädare för näringslivet och fackliga organisationer för att bli uppdaterad om situationen inom deras specifika branscher och lyssnar in vilken typ av åtgärder de anser skulle…

11 mars 2020

Karin Karlsbro får en ledande roll i EU:s arbete för att stoppa koldioxidläckage

EU kan komma att införa ett nytt verktyg för att prissätta koldioxidutsläpp för varor med höga utsläpp som importeras till EU, en så kallad Carbon Border Adjustment (CBA). Det är ett förslag som nu ska utredas av EU-kommissionen. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har utsetts till ansvarig i handelsutskottet för parlamentets ståndpunkt till förslaget.  – Vi…

10 mars 2020

Liberalerna presenterar Ordningslyftet

Allt fler elever känner sig otrygga i skolan samtidigt som färre upplever studiero på lektionerna. Dessutom undviker lärare att ingripa i bråk på grund av rädsla för att bli anmälda. Liberalerna presenterar idag Ordningslyftet som innebär tio krav inför den kommande förhandlingen om den nationella planen för trygghet och studiero. – Det är de svagaste…

3 mars 2020

Nyamko Sabuni: Stärk Tullverkets befogenheter i kampen mot internationell brottslighet

Tullens arbete är av stor betydelse i arbetet mot gränsöverskridande internationell brottslighet. Samtidigt är Tullverkets befogenheter att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods begränsade. Enligt den så kallade inregränslagen kan tullen varken beslagta misstänkt stöldgods eller frihetsberöva personer som misstänks vara på väg att föra stöldgods ut ur landet. Istället ska polis tillkallas för att…

20 februari 2020

Avci (L) och Nilsson (L) mfl: ”Vi säger nej till fler fackliga skyddsombud”

Vi motsätter oss att system och verksamheter förblir detsamma endast för att de alltid har varit sådana. Vi bör alltid ompröva ifall nuvarande sätt är det bästa. Frågan huruvida skyddsombud bör vara fackliga eller inte, bör inte avfärdas med att ”så har alltid varit fallet”. Inte heller bör skyddsombuden avskaffas endast på grund av att…

18 februari 2020

Johanne Hildebrandt ny politisk expert hos Liberalerna

  Varmt välkommen till Liberalerna, Johanne Hildebrandt. Hur känns det? Tack! Alldeles strålande! För den som inte känner till dig sedan innan, vem är du? Jag har ägnat större delen av mitt yrkesliv åt krigsrapportering, kolumnskrivande och författande av böcker.  Har även varit gästprofessor i global media studies vid Karlstad universitet, researchchef på ett säkerhetsföretag…

13 februari 2020

Sabuni: Inför en lagringspeng för att samla in koldioxid

Utsläppen av klimatgaser ska minska kraftigt. Idag tar Liberalerna ett nytt initiativ för att Sverige ska få en vassare klimatpolitik på plats. Det handlar om ett omtag i svensk klimatpolitik. Tidigare har vi tagit betalt för utsläpp genom skatter och utsläppsrätter. Men vi har inte tagit till vara möjligheten att fånga och lagra koldioxid. Vi…
1 2 3 4 79