– Vår kritik mot försvarsministern är densamma idag som igår. Liksom inrikesminister Anders Ygeman fick försvarsminister Peter Hultqvist information om säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen i början av 2016. Trots allvaret i situationen har Hultqvist inte agerat för att stoppa det som pågick. Han har inte fört vidare informationen till statsministern eller till ansvarig minister Anna Johansson och därmed har inte heller riksdagen fått information om den allvarliga situationen. Kritiken mot försvarsminister Peter Hultqvist är densamma som vi fört fram gentemot inrikesminister Anders Ygeman och som också Ygeman tagit ansvar för”, säger Liberalernas gruppledare Christer Nylander.