Under dagen har Liberalernas partisekreterare Juno Blom debatterat skärpt straff mot barnäktenskap i riksdagens kammare.  Den nya lagstiftningen som Liberalerna varit starkt pådrivande för kommer innebära flertalet förändringar som gör det lättare att bekämpa inskränkningar mot barns frihet: 

  • En ny brottsrubricering införs – Barnäktenskapsbrott

Nu blir det olagligt att en vårdnadshavare tillåter eller förmår sitt barn att gifta sig. Bevisbördan har således omvänts och det är den vuxnes uppgift att bevisa att den inte vetat om äktenskapet. Om en förälder eller närstående bedöms skyldig till detta, kan brottet leda till fyra års fängelse.

  • Utökat antal straffberättigade

Den nya lagstiftningen innebär att flera av de inblandade nu kan straffas för barnäktenskapet. Det kommer nu bli möjligt att straffa den vuxna parten som gifter sig, vigselförättaren och andra närstående som tillåter händelsen att ske. 

  • Utreseförbud

Det kommer nu vara möjligt att besluta om utreseförbud vid misstanke om att ett barn mot sin vilja ska föras ut ur landet.

  • Straffskärpning

Om ett brott bedöms innehålla ett hedersmotiv kommer hedersmotivet ses som en försvårande omständighet. Detta innebär att hedersmotiv i ett brott kan leda till ett högre straffvärde.

– Barn i Sverige ska inte vara gifta och barn ska skyddas från att föras ut ur landet. Punkt slut. Nu ställer vi oss på de utsatta barnens sida och täpper till viktiga luckor i lagen. Rättsväsendet ska sätta stopp för vårdnadshavare och andra vuxna som begränsar barn och ungas rätt till fria och trygga liv. Barn ska veta att det finns skydd och stöd, säger Juno Blom, partisekreterare och barnrättspolitisk talesperson för Liberalerna