Se alla

Jan Björklunds sommartal på Ersta Terrass

Onsdag 8 augusti 2018

Stockholm 2018-08-08

Jan sommartal Ersta terass
[Det talade ordet gäller]

18 866. Förra året gick 18 866 tonåringar ut grundskolan utan att kunna gå vidare till gymnasiet. Det är 700 fyllda klassrum. Var sjätte elev. De har aldrig tidigare varit så många.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet talar gärna om klyftor. Men den här klyftan är de skrämmande tysta om. Klyftan som tyvärr avgör så mycket av hur det går i livet sen.

Klassresan ska starta i klassrummet, men istället slår skolporten igen om drömmarna när terminen tar slut.

***

Ett stort feltänk i den rödgröna skolpolitiken är deras idé att alla ska lära sig samma saker på samma tid i samma klassrum.

I jämlikhetens namn är det fult att ge mer tid eller mer hjälp till den som behöver det, och i jämlikhetens namn är det fult att låta elever läsa en lättare kurs som de klarar av. Speciallärarna har avskaffats och mindre undervisningsgrupper har blivit tabu.

Alla ska tryckas in i samma form. Det kallas inkludering men är motsatsen. Resultatet har blivit att elever slås ut.

En mamma berättar för mig om sin son Joel. ”Jag har ingen större önskan än att min Joel ska kunna gå i en klass tillsammans med 25-30 andra barn. Jag önskar så in i bomben att det ska fungera för honom och för skolan. Jag önskar så att Joel kunde koncentrera sig. Jag önskar så att Joel kunde sitta still. Jag önskar så att han inte störde andra på lektionen. Men nu är det så att det inte fungerar så och det har jag och även Joel förlikat oss med.”

För Joel är en mindre undervisningsgrupp ett måste. Joel vill inte störa men han kan inte styra det. Varje gång krymper självkänslan lite mer och till slut finns inget kvar, berättar Joels mamma.

För Liberalerna är det självklart att Joel ska få vara i en liten grupp när han behöver det. Elever är olika, och behöver mötas på olika sätt. Det är det som är jämlikhet på riktigt.

***

Jag är inte orolig för den lärarkår som finns i Sverige. Jag har mött så många engagerade, kunniga och hängivna lärare på vartenda skolbesök jag gjort, och jag har gjort rätt många.

Det är lärarna som är skolan.

Men jag är orolig för den lärarkår vi kan komma att få. Rekryteringen in i yrket är för svag. Antalet sökande är så lågt att nästan alla som söker kommer in. Regeringen vill nu fixa lärarkrisen med att bygga ut antalet platser på lärarutbildningen. Men det gör ju saken värre! Då sänks kraven, då antas ännu fler som passar ännu sämre som lärare!

Liberalernas väg är den motsatta: höj antagningskraven till lärarutbildningen och förbättra anställningsvillkoren. Det är det enda sättet att på sikt samtidigt få både lämpliga lärare och fler lärare. Jag vill att det ska vara lika tufft att komma in på lärarutbildningen som det är att få tag på biljetter till Mellofinalen.

Det finns mer saker som kan göras. Lärare ska undervisa. Och det finns en lång rad arbetsuppgifter i skolan som inte måste utföras just av lärare. Det måste inte vara lärare som är rastvakter på skolgården, matvakter i bespisningen, som är provvakter vid nationella prov, som svarar på alla möjliga mindre frågor från föräldrarna på mejl, som tar hand om elever som fått kvarsittning eller utvisning ur klassrummet, som kopierar papper, som registrerar frånvaron och följer upp orsakerna, som jagar reda på skolkande elever i korridoren, som går till skolsköterskan med elever, som organiserar och leder temadagar, friluftsdagar och studiebesök.

Allt detta måste göras i skolan, men det måste inte göras av lärare.

Liberalerna föreslår i dag att Sverige ska anställa 18 000 lärarassistenter i grundskolan och gymnasiet. Det är en lärarassistent på fem lärare. Det skulle innebära att lärarkåren kan koncentrera sig på undervisningen, att förbereda och genomföra goda lektioner, samtidigt som andra tar hand om övriga arbetsuppgifter i skolan. Då ökar också läraryrkets attraktionskraft.

Låt lärarna vara lärare. Då kommer fler barn lyckas. Det är därför Liberalerna sätter skolan först.

***

Stök och oreda är jobbigt för alla elever, men för en del är det det som avgör om de klarar något alls i skolan den dagen. Om lektiorna inte kommer igång i tid. Om lektionerna går åt till att kolla i mobilen istället för att kolla i läroboken.

Ordning och reda, studiero och lugn, det vill väl alla göra något åt? Nej, faktiskt inte. Vi vill ha mobilförbud i klassrummet, men Gustav Fridolin säger nej. Vi vill ha skriftliga ordningsomdömen, men Stefan Löfven säger nej. Vi vill ha betyg från årskurs fyra, men där är både Löfven och Fridolin överens – de säger nej.

Stefan Löfven har lovat att det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden, ordning och reda i flyktingmottagandet, ordning och reda i välfärden och det ska vara ordning och reda i klimatpolitiken. Han har till och med lovat ordning och reda på svenska byggarbetsplatser. Jag tror snart att det enda platsen där Stefan Löven inte har lovat att det ska råda ordning och reda är i klassrummet.

För oss är det tvärtom. Vi sätter skolan först.

***

Stefan Löfven har sagt att valet är en folkomröstning om välfärden. Det är modigt av honom. Vi antar gärna den utmaningen.

Höga skatter är det som ger bra välfärd säger Stefan Löfven. Och höjt skatterna har han gjort. Sedan hans regering kom till makten har skatterna höjts med 60 miljarder. Men samtidigt är vårdköerna längre, skolresultaten sämre och den grova brottsligheten större. Poliserna är färre, och LSS har skurits ned. Sverige är längre från målet om EU:s lägsta arbetslöshet i dag än vad Sverige var 2014. Samtidigt som vi är mitt i en högkonjunktur!

För vet ni vad? Det spelar roll hur skatterna är utformade, och vad man gör med de pengar man får in. Löfven har visat att höga skatter inte är någon garanti för välfärd. Vi låter gärna
valet bli en folkomröstning om välfärden. En sån omröstning kommer att sluta med att den rödgröna regeringen byts ut.

***

En folkomröstning om välfärden handlar också om makten över välfärden, över din och min makt att välja och välja bort. För Liberalerna handlar nästan all välfärdspolitik – i vården, för årsrika och för personer med funktionsnedsättning – om att öka människors frihet och självbestämmande.

Det gäller hela livet. Det blir faktiskt extra viktigt just när vi behöver välfärden som mest. Den som är frisk och rik och mitt i livet kan ta sig frihet när det behövs. Men för den som inte klarar det, behöver samhället skapa möjligheterna.

Det handlar om valfrihet. Om att själv få välja hemtjänst, om att själv få välja sin personliga assistent och om att själv få välja vilken gynekolog man ska gå till.

Det går 350 000 barn och ungdomar i fristående skolor och förskolor. Nästan hälften av alla besök i primärvården görs hos en privat vårdcentral. Tre av fyra som har assistans har valt en privat utförare. Och dessutom är det ingenstans i privat sektor som det finns så många kvinnor som är chefer och ledare som i den privata välfärdssektorn.

Regeringen och deras partikamrater i kommuner och landsting har ägnat stor kraft den här mandatperioden åt att bekämpa valfriheten. De pratar om att stoppa vinster, men det är själva valfriheten de bekämpar, det är valfriheten de är emot. När de pratar om ”ordning och reda i välfärden” så handlar det om att det blir så krångligt för kommunalbyråkrater när människor själva får välja.

Stor skada har redan skett. Många personalägda vårdcentraler, många små friskolor, många hemtjänstföretag vittnar om hur det blivit svårt att få lån och svårt att få nya patienter, elever och brukare, eftersom osäkerheten är stor om de alls ska få finnas kvar.

Socialister vill att politiker ska bestämma. Liberaler vill att människor ska bestämma.

***

För de allra flesta är Sverige ett tryggt land. Vi ska inte svartmåla. De allra flesta av oss känner oss trygga där vi bor, vi kan njuta av en kvällspromenad på egen hand och det är rimligt nära till polis. Men var åttonde kvinna låter bli att gå ut på kvällen för att de känner sig otrygga, vi har utsatta bostadsområden där brutala gäng konkurrerar om makten, och en enda polisbil ska täcka hela södra Lappland.

Jag hör ibland en del som säger att kraven på fler poliser och effektivare brottsbekämpning skapar ett hårdare samhällsklimat. Säg det till butiksägaren som måste slå igen på grund av rån och hot. Säg det till föräldrarna till de barn vars liv förstörs genom att de dras in i kriminella gäng. Eller när alla vet vad som hände, men ingen vågar vittna.

Jag har aldrig hört någon före detta kriminell säga: ”När det började gå snett för mig gjorde samhället alldeles för mycket.” I stället ställs frågan: Varför var det så få som reagerade?

Stefan Löfven lämnar efter sig ett dystert facit. Under hans tid har poliserna blivit färre, avhoppen från polisyrket har ökat och platserna på polisutbildningen gapar tomma.

Det håller inte. Rättssamhället är den svages bäste vän. Därför behövs Liberalerna i regeringen.

***

Det finns flickor som blir övervakade i varje steg de tar, och bröder som tvingas vara deras väktare. En kvarts miljon människor uppskattas leva i hedersförtryck i Sverige. HBTQ- personer är särskilt drabbade.

En del individer beter sig som kräk. Det ska inte sopas under mattan, det ska dras fram i ljuset så att de kan stoppas.

Det finns en del som vill tala tyst om förtrycket. Som tycker att man måste ju förstå att de kommer ju från en annan kultur. Men för liberaler är frihet lika viktigt för alla människor, var de än kommer ifrån.

Inga kvinnor ska förtryckas, var de än kommer ifrån. Inga flickor ska begränsas. Flickor ska vara lika fria i Rinkeby som i Bromma.

***

Jag såg i en av alla intervjuer som gjorts med mig inför valet att journalisten nästan upplevde att hon visste mer om min uppväxt och släkt än om sin egen.

Ni är många som har hört mig berätta om min mamma Ragna, och om mina söner, Jesper och Gustav, och hur enormt efterlängtade de var.

Ni har hört mig berätta om mina lärare i skolan, Majlis, Birgitta och Margareta. Lärarna som vågade ställa krav på oss textilarbetarungar och som ville att vi skulle få samma chanser i livet som alla andra barn. Jag har berättat och återkommit till detta för att det har påverkat mig. Precis som för andra människor spelar rötterna roll.

En del försöker hävda att partiers historiska rötter och ursprung inte spelar någon roll idag. Men det gör de.

Vi liberaler firar senare i år, i december, att det var exakt 100 år sedan den liberale statsministern Nils Edén genomförde allmän rösträtt för kvinnor och män. Vårt parti har i mer än 100 år slagits för frihetliga och demokratiska idéer, för fri företagsamhet, för social rättvisa och för jämställdhet.

Under 100 år hinner mycket förändras. Vilka frågor som är aktuella skiftar. Positioner och förslag förändras och anpassas till sin samtid, men de grundläggande idéer som ett parti grundats på, de finns kvar. Och tro mig, det gäller för alla partier.

Vi liberaler är stolta över vårt förflutna. Till skillnad från många andra partier har vi inget som behöver gömmas undan. När det skett framsteg i världen beror de faktiskt nästan alltid på att liberala idéer har fått fäste. Att friheten blivit lite större.

När stater blir rättsstater och respekten för människans egenvärde växer, är det för att liberala idéer om varje individs fri- och rättigheter slagit rot. När miljoner människor lyfts ur fattigdom är det för att liberala idéer om frihandel och fri företagsamhet fått fler följare. När toleransen och vidsyntheten ersatt det slutna och inåtvända är det för att kollektivismens ideologier har förlorat mark till liberalismen.

Men de liberala idéernas fiender vädrar nu morgonluft. De vill byta framstegsoptimism, nyfikenhet och öppenhet mot pessimism, självtillräcklighet och slutenhet. Nationalister, rasister och populister vinner segrar i land efter land.

Valet den 9 september handlar om ifall det extrema ska vinna också i Sverige. För även här växer politikens ytterkanter.

Sverigedemokraterna är ett parti som är besatta av att diskutera rötter. För dem är det viktigt vem som är jude och vem som är svensk. De enda rötter som Sverigedemokraterna för liv och pina inte vill diskutera, är sina egna .

Det är ett ungt parti, bara 30 år. Det grundades ur den svenska vit makt-rörelsen. Smaka på orden: ”vit makt”.

En av grundarna var Gustaf Ekström. Han satt i partistyrelsen i det nya partiet. I sin ungdom tjänstgjorde han frivilligt i Waffen-SS, Hitlers specialstyrkor för judeutrotning och uppnådde befälsgraden ”Rottenführer”. Han var övertygad nazist hela sitt liv och avfärdade förintelsen som skräckpropaganda.

1995, ungefär samtidigt som vårt parti drev igenom LSS- reformen, gick Jimmie Åkesson med i Sverigedemokraterna. Den partiledare som då lockade Åkesson hette Anders Klarström. Även Anders Klarström hade bakgrund i ett uttalat nazistparti, Nordiska Rikspartiet.

Vänsterpartiet är det andra ytterlighetspartiet i riksdagen. De grundades 1917 inspirerade av den ryska revolutionen.

De har nu slutat att skicka hyllningstelegram till diktatorer och massmördare som Honecker i Berlin och Ceausescu i Rumänien. Men det beror inte på att de tänkte om, utan på att adressaterna upphörde att existera.

Det finns mycket som skiljer Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Men det finns också en del som förenar. De avskyr liberalismen och den liberala samhällsmodellen. Vänsterpartiet lovar att upphäva den i sitt partiprogram. Jimmie Åkesson skriver det i sin bok.

De beundrar det auktoritära. Vänsterpartiet vurmar för diktatorer på Kuba och i Venezuela. Sverigedemokraterna för Orbán i Ungern och Putin i Moskva.

På varsin kant av svensk politik enas de i sin kritik mot den fria och öppna värld som Liberalerna försvarar.

Efter den 9 september kommer en ny alliansregering att behöva samarbeta med andra partier i riksdagen för Sveriges bästa.

Men låt mig vara tydlig: att samarbeta med Vänsterpartiet eller med Sverigedemokraterna kan aldrig vara till Sveriges bästa.

***

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avskyr de samarbeten som den liberala västvärlden byggt upp. De säger nej till Nato och vill att vi ska lämna EU. Ensamma och isolerade är det enklare att förverkliga visioner om nationalism och om fulländad socialism.

Den som är allra gladast över Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets Swexitdrömmar är Putin. De går hans ärenden.

När de rödgröna vill racka ned på mig kallar de mig ”majoren”. Och vet ni vad, det gör mig stolt, för i 12 år jobbade jag som yrkesmilitär för att Sverige är värt att försvara. Frihet måste försvaras.

Ensam är inte stark. Ensam är bara ensam. Sommarens bränder och extremklimat har varit en tydlig läxa. EU-samarbetet behövs om vi ska klara stora kriser, och EU-samarbetet behövs om vi ska klara klimatet. Tillsammans i EU kan vi införa en europeisk koldioxidskatt.

Vi behöver mer EU-samarbete, inte mindre.

***

”De som kommer hit ska anpassa sig till den svenska arbetsmarknaden, Sverige ska inte anpassa sig till dem.”

Orden är Magdalena Anderssons. Och det kan vara de dyraste meningarna hon sagt under hela mandatperioden. För svensk arbetsmarknad är inte så enkel att anpassa sig till. Har du bara några års grundskoleutbildning från Syrien i bagaget är det inte enkelt att anpassa sig till den arbetsmarknad som kombinerar höga lägstalöner med världens högsta skatter på arbete. Det är därför vi gång på gång kommer tillbaka till att vi måste ha fler enkla jobb i Sverige. Att ett enkelt jobb är bättre än inget jobb. Och att ett enkelt jobb är en mycket bättre väg till ett mer kvalificerat jobb än att inte ha ett jobb alls.

Detta vet också Magdalena Andersson, men hon hjälper hellre LO än de nyanlända. LO måste börja anpassa sig till en ny arbetsmarknad och Socialdemokraterna måste sluta anpassa sig till LO.

***

Stefan Löfven lovade att vi skulle ha lägst arbetslöshet i EU. Sedan dess har vi tappat sju platser på EU-rankningen. Varför ska vi lita på honom nu?

Stefan Löfven lovade 32 000 traineejobb. Idag har vi noll. Varför ska vi lita på honom nu?

Stefan Löfven lovade fler poliser. De blev färre. Han lovade kortare vårdköer. De blev längre. Varför ska vi lita på honom nu?

Gustav Fridolin lovade att fixa skolan på 100 dagar. Nu är fler elever underkända än någonsin. Varför ska vi lita på honom nu?

Du kan lita på Liberalerna.
Du kan lita på att vi sätter skolan först.

Att vi tar strid för enkla jobb. Att vi stoppar Swexit. Att vi ser till att det lönar sig att arbeta och att ta ansvar.

Att vi står för en migrationspolitik som vilar på humanism, realism och rättssäkerhet.

Att vi tar strid för din frihet.

För din rätt till valfrihet. Från det att dina föräldrar ska välja mödravårdscentral tills det att du ska välja äldreboende.

I morgon är det en månad kvar till valdagen. Tre miljoner människor har ännu inte bestämt sig.

Vi liberaler kommer att göra allt vad vi kan för att nationalister, populister, rasister och socialister ska stoppas.

Vi liberaler kommer att göra allt vad vi kan för att Sverige ska få en alliansregering med ett starkare liberalt parti.