I början av december krävde Liberalernas partisekreterare, Juno Blom 200 miljoner i stöd till civilsamhället som arbetar mot våld i nära relationer, äldres ensamhet och hedersrelaterat våld och förtryck eftersom det befintliga stödet går ut vid årsskiftet. Idag meddelar Juno Blom att stöden förlängs.

Det känns viktigt, värdefullt och självklart att stödet ska förlängas, säger Juno Blom till DN.

Under pandemin har människors liv och hälsa såväl företag och jobb riskerats. Samtidigt finns också risker för ökad utsatthet. Det kan handla om övergrepp som tilltar under isolering i hemmet, försvårad hemlöshet när samhället stänger ned eller att personer i riskgrupp skiljs från umgänge under lång tid. Civilsamhället spelar en avgörande roll i arbetet med alla dessa problem. Därför förlängs nu åtgärderna till och med sista april 2021.

De stöd som förlängs är:

– Insatser för den ideella sektorn- Stöd till civilsamhället för sociala/humanitära insatser

– Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet- Stöd till civilsamhället för sociala/humanitära insatser mot äldres ensamhet

– Särskilda jämställdhetsåtgärder- Stöd till ideella organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer

– Barnets rättigheter- Stöd till ideella organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer

Flera stöd som har gått ut inom ramen för pandemin förlängs några månader i taget, vilket nu även detta stöd gör. Liberalerna är öppna för att förlänga åtgärderna ytterligare.

Våldsutsatthet och hemlöshet är saker som behöver hanteras över tid, avlutar Juno Blom.

Här kan du läsa Juno Bloms intervju med DN.