Jan Björklund skriver i dag på DN Debatt tillsammans med Alliansens partiledare. De konstaterar att våldet från kriminella gäng och grupperingar ökar i Sverige. Att allt fler människor känner sig otrygga, särskilt i landets utanförskapsområden. Men utvecklingen kan vändas med fler poliser, skärpta straff och bättre verktyg för brottsbekämpning. Till exempel bör fler övervakningskameror tillåtas.

Läs artikeln här.