Det europeiska samarbetet är inte bara en seger för den liberala världsordningen med demokrati, frihet, öppenhet och mänskliga rättigheter. Det är också ett samarbete som gör Sverige starkare, rikare och säkrare. Utanför EU hade vi varit ett ensamt land i norra Europas utkanter istället för en del av ett djupt samarbete för fred, frihet, sammanhållning och fler jobb.

Vi vill visa nyttan med det europeiska samarbetet. Därför att Sverige behöver Europa, och Europa behöver Sverige. Vi behöver samarbete – inte Swexit.

Läs rapporten Varning för swexit