Se alla

Nyamko Sabunis tal på riksmötet 2021

https://www.youtube.com/embed/PEtPsr5PBdY

Tal på riksmötet, 21 maj. Det talade ordet gäller.

Vänner,

Det hände igen! För en vecka sedan startade ett gäng kriminella fler än 20 bränder i Eskilstuna. Bilar sattes i brand; ett falsklarm lurade bort polisen och kostade värdefull tid för blåljuspersonal; polishuset attackerades.

Som så många gånger tidigare är det boende i dom utsatta områdena som drabbas hårdast. Det är i områden som Skiftinge, Lagersberg och Fröslunda i Eskilstuna som friheten är satt på undantag.

När jag ringer vår gruppledare i Eskilstuna, Stefan Krstic berättar han om en trängd känsla hos folket, ett samhälle som sluter sig. Om K-pist beväpnade poliser utanför samhällsviktiga institutioner. Och om att medborgarna varken vågar vittna eller tala med media.

Att känna sig trygg i sitt bostadsområde; att inte känna sig tvungen att avstå från en kvällspromenad; att inte känna oro för att någon kan komma att förstöra ens egendom – det borde vara en självklarhet i hela Sverige. Överallt och hela tiden, men så är det tyvärr inte idag.

Det är lätt att ett samhälle vänjer sig vid kriminalitet och skadegörelse.

Att människor på andra platser i landet tänker att attackerna är en fråga för någon annan.

Men sanningen är att det som tillåts hända på en plats också påverkar alla. Att här och där alltid är sammanbundet.

Bara det faktum att vi tar del av brottsstatistiken påverkar vårt beteende. Ökar känslan av otrygghet. Begränsar vår frihet.

Men kopplingen är också mer direkt. Kriminella gäng runt om i landet inspirerar varandra.

Att stoppa dessa våldsverkare med all vår kraft är en frihetsfråga för människor utsatta områden, men också en frihetsfråga för hela Sverige.

En attack mot blåljuspersonal är en attack mot samhället.

En attack mot ett polishus är en attack mot rättssystemet.

En skjuten ung person är en familj i sorg och framtid som krossas.

En bil i brand är också livsdrömmar, tillit och möjligheter i brand.

Samhället måste återta kontrollen. Våld och otrygghet får aldrig accepteras som en del av vardagen.

Liberalerna står på Eskilstunabornas sida.

Stefan Krstic gör det.

Jag gör det.

Vi gör det.

***

Det var händelser som den i Eskilstuna som fick mig att söka mig tillbaka till politiken.

Det var insikten om utanförskapets konsekvenser som fick mig att kandidera till partiordförande.

Och det är tanken på trygghet och frihet för alla, bättre skolor och bostäder för alla, fler i arbete och sysselsättning som får mig att fortsätta vårt arbete när motvinden ibland biter i.

Det är idéen om Förortslyftet – Liberalernas plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030 – som driver mig. För oss är det självklart att det behövs en helhetssyn.

Att vi behöver en skola i världsklass.

Att vi behöver fler föräldrar i arbete.

Att vi behöver tidiga och tydliga sociala insatser.

Att rättsstaten överallt ska vara stark.

Att rättsskipningen aldrig någonsin får bli privat.

***

I min barndomskommun Upplands-Bro, fick en barnfamilj en granat inkastad i hemmet. Änglavakt gjorde att ingen dog.

VAD hade provocerat fram detta? Jo – pappan i familjen hade anmält en trafikförseelse.

Sedan dess lever familjen med skräcken från granatattacken;

samhället lever med minnet av vilka risker det innebär att anmäla brott eller att vittna i Sverige idag. Så kan vi inte ha det!

Den som har sett Eskilstunas bilar sättas i brand ska tryggt kunna berätta det för polisen. Därför vill Liberalerna se en Lex Nimo: ett kraftfullt lagpaket för att skydda vittnen. Medborgarna ska inte vänja sig vid att titta åt andra hållet. Samhället ska inte vänja sig vid kastade granater i villor eller brinnande bilar.

Utanförskapet ska bekämpas.

Vi ska slå hårt mot kriminaliteten.

Och friheten ska gälla alla – överallt.

***

”Det har aldrig handlat om para, det var mer, bara att det blev så.”

Vi är många som sett skådespelaren Alexander Abdallah som Salim i Snabba cash. Även om Salim bara är en tevekaraktär, så känner jag igen hans historia från min tid som integrationsminister.

Brottsligheten är aldrig ett planerat karriärval; Det bara blir så. Många ungdomar i Sverige idag ser inte andra möjligheter.

När VI talar om att lyfta dom utsatta områdena, så handlar det om, vad verklighetens alla Salim ska göra istället för att halka in i brott.

Ska utanförskapet brytas måste normen om hederligt arbete göras starkare.

I Liberalernas Sverige ska alla barn växa upp med vuxna förebilder som går till jobbet.

Därför är jag stolt över att vi inom ramen för förortslyftet lägger fram en ny politik för fler i egen försörjning. Vi ska bryta bidragsberoendet och öka egenmakten genom att fler får en egen inkomst. Arbetslinjen ska stärkas; hinder för strävsamheten ska rivas.

Därför vill vi förenkla regelverket för framtidens företag.

Därför vill vi se ett kraftigt reformerat försörjningsstöd;

Utforma skatter så att det lönar sig bättre att gå från bidrag till arbete.

Det är idag den som går från bidrag till arbete som får behålla minst av sin inkomstökning. Så kan vi inte ha det.

Redan 1950 skrev Bertil Ohlin en skrift med titeln ”Det måste löna sig att arbeta”.

72 år senare gäller samma sanning.

Det måste löna sig att arbeta.

***

Idag är det 476 dagar kvar till nästa val. Sverige behöver då en ny riktning; ett nytt ledarskap och mer liberal politik.

Därför är jag glad att vi kan samlas till detta riksmöte. Jag är också glad över att ha vårens partiråd i ryggen; att vi fattat beslutet om att Sverige behöver en ny borgerlig regering.

Jag vet att alla inte var nöjda med beslutet och jag vet att jag ännu inte övertygat alla. Men jag känner lika fullt ett starkt stöd för den linje som nu är vår och en längtan från partilandet att vi tillsammans arbetar för den.

Med regeringsfrågan bakom oss finns nu utrymme att möta samhällsproblemen och utveckla Sverige. *

Det är 180 dagar kvar till höstens landsmöte. Fram till dess diskuterar vi klimat, energi och teknikoptimistiska lösningar.

Om hur vi utvecklar och stärker kunskapsskolan; om hur vi bryter utanförskapet och stärker gemenskapen.

Vi ska värna vården i hela landet; vi ska stärka Sverige på den internationella arenan;

Vi ska ta jämställdheten, LSS och HBTQ-frågorna vidare.

Vi ska återstarta Sverige efter pandemin.

 

Vänner,

Samhällsproblemen väntar på våra lösningar.

Svenska folket vill höra våra svar.

Det är 476 dagar kvar till nästa val.

Nu rustar vi Sverige för regeringsskifte.

***

”Nu sitter vi här bakom datorskärmen medan tiden, och vår utbildning, rinner ifrån oss.”

Orden är gymnasisten Liv Näslunds. Liv tar snart studenten från Hvitfeldtska i Göteborg. Tack vare henne, och hennes berättelse har fler fått upp ögonen för situationen i skolan under coronapandemin. *

Utbildningen har runnit ifrån alldeles för många i den generation som snart gjort mer än halva sin gymnasieutbildning med distansundervisning.

Ett stort ansvar har lagts på deras axlar i arbetet mot smittspridningen.

Nu ligger ett lika tungt ansvar på oss politiker. Vi bär ansvar att ge alla möjligheter att sluta det kunskapstapp som uppstått.

Här och nu har Liberalerna i förhandlingar med regeringen säkrat tillskott till lovskola – så att de som riskerar att halka efter får mer undervisning.

Vidare så har vi tillsammans med Moderaterna föreslagit att den gymnasieelev som efter studenten vill och behöver bättra på sina kunskaper ska ha rätt att göra det på Komvux.

Men, på sikt behöver vi också sjösätta reformer för en bättre skola efter pandemin. Både decenniers och det senare årets kunskapstapp ska vändas.

Idag pekar vi ut sju reformområden för en liberal skolpolitik i en ny borgerlig regering. Se det som en varudeklaration så här 476 dagar före valet.

 

Vänner,

En ny regering måste förbättra lärarnas arbetssituation. Fler lärare ska kunna utvecklas och göra karriär. Detaljstyrningen av hur lärare väljer att arbeta ska upphöra.

Det ska råda ordning och studiero i klassrummet. Därför behöver skolan ett ordningslyft. Lärarnas auktoritet ska stärkas; ingen lärare ska tveka att ingripa mot elever som stör, mobbar eller slåss. Skolinspektionen ska stötta lärare, inte avskräcka dom från att ingripa.

Svenskan ska prioriteras högre i skolan. Misslyckas vi med att ge alla barn ett språk – ja, då har vi också lagt hinder i vägen för deras möjlighet att lära i andra ämnen. Och det perspektivet måste in redan i förskolan.

Förskollärare ska kunna tala och lära ut god svenska. Sen jobbar vi vidare för att redan i lågstadiet, i första och andra klass kunna fånga upp dom som halkar efter i läsa, skriva eller räkna.

Ingen elev ska lämna grundskolan utan att kunna läsa, skriva eller tala tillräckligt bra på svenska.

Vi säger det ofta och jag säger det igen:

Det finns ingen bättre socialpolitik än en liberal skolpolitik.

Ingen bättre integrationspolitik än en liberal skolpolitik.

Ingen bättre jobbpolitik än en liberal skolpolitik.

Utbildningen ska inta rinna ifrån någon.

Inte från Liv. Inte från Salim.

Sverige behöver en liberal skolpolitik.

***

En sådan politik duckar heller inte för att erkänna att elever är olika. Att elever inte kan stöpas i samma mall.

Socialister vill att alla ska lära lika.

Vi liberaler vill istället att elever med särskilda behov ska få särskilt stöd.

Därför vill vi se fler speciallärare och fler små undervisningsgrupper.

Men vi tänker också ta fighten för dom elever som vill och kan gå före. Elever ska aldrig hindras från att läsa längre eller räkna svårare uppgifter.

En ny borgerlig regering bör därför bygga ut spetsutbildningarna, men också inrätta nationala ämnestävlingar och belöna de mest framstående eleverna. Det är för vissa kontroversiellt, men för mig är det självklart.

Skol-SM ska inte bara hållas i fotboll och friidrott. Skol-SM ska kunna hållas i svenska och samhällskunskap också. Du ska kunna vinna guld genom att skjuta dom vackraste frisparkarna, men också genom dina avancerade kunskaper i svenskämnet.

 

Vänner,

Det är fortfarande för mycket jante i svensk skola.

För oss ska det vara självklart att: Ingen ska halka efter – och ingen ska hållas tillbaka.

***

Jag vill ta några minuter att påtala den uppblossande antisemitismen. Jag oroas över den ökade polariseringen i samhällsdebatten. Det som händer i samhället speglas också i skolan.

Jag upplever en ökad spridning av radikalnationalistiskt och islamistiskt tankegods. En ökande antisemitism. Exemplen är otaliga.

Vi kunde häromdagen läsa om Rebecka; en tolvårig judisk flicka i Malmö som hela våren trakasserats i skolan. Spottloskor, hot och antisemitiskt klotter på hennes kappkrok. Att en jämnårig utbrister att han hatar henne och hela hennes äckliga folk.

Allt började när skolan skulle ha religionsundervisning och hon tog med sig en judisk ljusstake.

Fiendebilder om judar har en djup förankring i Europa och i Sverige. Här lever fördomar om judar kvar, både i samhället i stort och i extremistmiljöer.

Men låt oss heller inte förneka den antisemitism som frodas bland grupper av människor från länder där hat mot judar är statligt sanktionerat. Vid varje konflikt i Mellanöstern så blossar hatet upp och drabbar barn och unga som tolvåriga Rebecka från Malmö.

All antisemitism ska fördömas. Men det behövs också konkreta åtgärder – handling. Resurser till

skyddet mot det hot och våld som judar riskerar utsättas för måste stärkas.

Skolväsendet måste agera. Lärare och elever vittnar om att man undviker att undervisa i viktiga ämnen som kan upplevas som känsliga i vissa elevgrupper; det handlar om Förintelsen, antisemitism, HBTQ-rättigheter eller religionskritik.

Lärares rätt att ta upp känsliga ämnen måste skyddas.

Det får aldrig förekomma att skolor undviker att diskutera dessa viktiga ämnen; som handlar om en viktig del i den svenska och europeiska historien. Som handlar om respekten för de mänskliga rättigheterna och religionsfriheten.

Alla som växer upp i Sverige ska lära sig om det mörkaste kapitlet i Europas historia. Dom ska lära sig om tolerans för olikheter och mångfald. Dom ska lära sig att det är dessa värden som leder till sammanhållning och ett bättre Sverige.

***

Nu ska jag avsluta och låta riksmötet fortsätta;

men låt mig upprepa några saker:

Tillsammans ska vi göra allt för att lyfta Sveriges utsatta områden.

Det förutsätter trygghet. Ingen ska behöva få sin bil satt i brand. Ingen ska behöva vara rädd för att vittna. Och ingen ska behöva vara rädd för att gå ut om kvällen.

Elever som halkat efter under pandemin ska få hjälp att komma ikapp. Vi ska tillsammans lyfta hela den svenska skolan; med reformer för kunskap, studiero och bättre villkor för dom som valt Sveriges viktigaste yrke – lärarna.

Vi ska tillsammans jobba för ett tolerant Sverige, där olikheterna och mångfalden respekteras. Där ingen ska dölja vilken religionstradition man bekänner sig till.

 

Vänner,

Samhällsproblemen väntar på liberala lösningar.

Medborgarna vill höra våra svar.

Tillsammans gör vi Sverige till möjligheternas land för alla.

Tack för att ni har lyssnat!