Se alla

Nyamko Sabuni

Partiledare

Kontaktuppgifter

Sverige, möjligheternas land

Jag heter Nyamko och min familj kom till Sverige som flyktingar. För oss symboliserade Sverige hopp om framtiden. Hopp om vad människan kan åstadkomma i ett fritt och rättvist samhälle. De gånger Sverige inte lever upp till förhoppningarna är Liberalerna det parti som med järnfast vilja står upp för den utsatta. Det har generationer före oss gjort med stor framgång. Från rösträttskampen till kampen för funktionsnedsattas rätt till assistans och rätten till sin kropp och bekämpande av hederskultur.

Därför identifierar sig över en femtedel av väljarna som liberaler. Tyvärr röstar bara en bråkdel på oss idag. Det är en stor utmaning att skapa en liberal hemvist till dessa, men jag ser ingen viktigare och mer betydelsefull uppgift.

Jag vill bidra till bygget av ett modigt parti med självförtroende. Partiet ska spegla det mod som finns hos varje medlem. Modet att stå upp för de mest utsatta. Ibland är det bara genom samhällets insatser friheten kan garanteras. Vare sig det handlar om LSS eller hedersutsatta.

Därför är jag liberal

Många partier kan inta liberala ståndpunkter, men hemfaller förr eller senare till sina egna ideologier och särintressen. Liberalismen har inga särintressen. Jag har valt liberalismen för dess resonerande om människan här och nu, hennes frihet, trygghet och självvald gemenskap.

Liberalismens livsluft består av hjärtats rättvisepatos i kombination med hjärnans tankar om frihet som förenas i konkret politik. Liberalismens storhet består i förmågan att respektera individers rätt till frihet från staten samtidigt som vi inte drar oss för att använda samhällets insatser för att garantera andra sin frihet. Det är när partiet lyckas leva upp till och tydliggöra denna kombination som Liberalerna är svårslagna och kan inte ersättas av något annat parti. Sverige behöver Liberalerna.

 

Sociala Medier

  • Följ på: 

Liberalerna är nyckeln till en ny borgerlig regering

Regeringen har fallit och Liberalerna kommer nu att verka för att Sverige får en ny och borgerlig regering. Vi kommer att göra det i de talmansrundor som följer om Stefan Löfven avgår och vi kommer att göra det om Stefan Löfven... utlyser ett extra val.

I både fallen vet vi följande: utan oss ingen borgerlig ny regering. För en sådan är Liberalerna varken rädda för att söka förtroende i riksdagen eller hos väljarna.

För ska en ny borgerlig regering kunna tillträda och leverera krävs Liberalerna; liberala mandat, liberala politik och liberala grundvärden. Vi krävs för en regering som prioriterar skolan och integrationen.

Sverige kan inte vänta att återupprätta kunskapsskolan, stötta de elever som i pandemins spår halkar efter och ta tag i skolans ordningsproblem. Sverige kan inte heller vänta längre på kraftfulla reformer för en bättre integration. Vi ska inte ha några utsatta områden. Ingens frihet ska längre få begränsas av gängkriminella, klaner eller religiösa extremister.

Dessa samhällsproblem kräver en ny start för Sverige med liberala lösningar. Det görs bäst i en borgerlig regering. Liberalerna är nyckeln i en sådan regeringsbildning.

Liberalerna är nyckeln till en ny borgerlig regering

Regeringen har fallit och Liberalerna kommer nu att verka för att Sverige får en ny och borgerlig regering. Vi kommer att göra det i de talmansrundor som följer om Stefan Löfven avgår och vi kommer att göra det om Stefan Löfven... utlyser ett extra val.

I både fallen vet vi följande: utan oss ingen borgerlig ny regering. För en sådan är Liberalerna varken rädda för att söka förtroende i riksdagen eller hos väljarna.

För ska en ny borgerlig regering kunna tillträda och leverera krävs Liberalerna; liberala mandat, liberala politik och liberala grundvärden. Vi krävs för en regering som prioriterar skolan och integrationen.

Sverige kan inte vänta att återupprätta kunskapsskolan, stötta de elever som i pandemins spår halkar efter och ta tag i skolans ordningsproblem. Sverige kan inte heller vänta längre på kraftfulla reformer för en bättre integration. Vi ska inte ha några utsatta områden. Ingens frihet ska längre få begränsas av gängkriminella, klaner eller religiösa extremister.

Dessa samhällsproblem kräver en ny start för Sverige med liberala lösningar. Det görs bäst i en borgerlig regering. Liberalerna är nyckeln i en sådan regeringsbildning.

Liberalerna kommer alltid att agera konstruktivt för att driva igenom viktiga liberala reformer som Sverige behöver. Imorgon står Stefan Löfven inför en misstroendeomröstning i Sveriges riksdag. Denna kris visar återigen hur orimligt det är att politiska partier och samarbeten drivs av att ...man ska vägra prata med andra partier.

Att kunna flytta hemifrån, flytta ihop eller flytta till studier eller jobb är livsavgörande val. Brist på bostäder ska inte hålla människor tillbaka. Det är viktigt att vi får en bättre fungerande bostadsmarknad med kortare köer. För att hitta en väg framåt för utredningen om fri hyressättning i nyproduktion har vi därför fört dialog med regeringen och Centerpartiet för att hitta en konstruktiv lösning.

Vi har idag därför givit regeringen medgivande om att föreslå Vänsterpartiet ett förslag som innebär att bostadsmarknadens parter ges möjlighet att nå en överenskommelse om hur hyresmodellen i nyproduktion ska se ut. Det är ett bra förslag som kan möjliggöra en långsiktigt fungerande lösning för att förbättra svensk bostadsmarknad för såväl hyresgäster som hyresvärdar. Kommer inte parterna överens genomför vi istället den färdiga utredningens förslag.

Oavsett hur förslaget tas emot måste svensk politik fungera bättre. Liberalerna kommer alltid att vara en konstruktiv part i Sveriges riksdag. Vägran att prata med alla partier måste få ett slut. Sverige står inför viktiga utmaningar som måste hanteras. Därför är jag extra stolt över det beslut som Liberalerna fattade i våras.

För att lösa samhällsproblemen krävs modiga politiska reformer. Hittills har vi under denna mandatperiod genomfört flera sådana reformer inom ramen för ett samarbete med regeringen och Centerpartiet. Framåt och under nästa mandatperiod behöver reformtempot skruvas upp ytterligare.
...
Mot den bakgrunden är dagens utveckling i riksdagen inte komplicerad. Stefan Löfven blev statsminister mot löftet att genomföra ett avtal med flera viktiga liberala reformer för Sverige. En sådan reform är att införa fri hyressättning i nyproduktion. Det är en angelägen förändring därför att alltför många i dag står utanför bostadsmarknaden, det måste byggas mer och det nya beståndet måste nyttjas mer effektivt.

Liberalerna fortsätter att hedra det fyra partier har kommit överens om. Vi kommer därför varken att medverka till att ändra Januariavtalet eller till att nu avsätta en regering som genomför det.

I dag har Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna sett till att det i riksdagen väckts en misstroendeförklaring. Liberalerna kommer inte spekulera om vad som händer under eller efter en misstroendeomröstning. Mitt fokus är nu och alltid att sätta samhällsproblemen och Liberalernas lösningar i fokus. Det är så Sverige ska styras. Det är för ett sådant fokus jag har återvänt till politiken. Och det är så Sverige ska bli ett möjligheternas land, för alla.

VARFÖR DUCKAR REGERINGEN FRÅGAN OM KUSINÄKTENSKAP?
Kusinäktenskap möjliggör och upprätthåller släktkollektivets makt och kontroll över barnen och deras framtid. För dem som gifts bort med släktingar finns små möjligheter att kunna berätta och få stöd vid utsatthet. Det krävs ...ökade insatser mot kusinäktenskap som begränsar människors frihet.

Såväl inrikesminister Mikael Damberg som jämställdhetsminister Märta Stenevi duckar när vi lyft ämnet i riksdagens frågestunder. Varför är det så känsligt? Det är barn och unga som tvingas in i ett liv i ofrihet som betalar priset.

I dag kommer Stefan Löfven till riksdagen. Liberalerna kommer kräva ett tydligt besked. Ska statsministern visa ledarskap och bekämpa de traditioner som upprätthåller klanernas makt över barn och unga? Ska regeringen börja informera om riskerna med kusinäktenskap och även utreda ett förbud?

VARFÖR DUCKAR REGERINGEN FRÅGAN OM KUSINÄKTENSKAP?
Kusinäktenskap möjliggör och upprätthåller släktkollektivets makt och kontroll över barnen och deras framtid. För dem som gifts bort med släktingar finns små möjligheter att kunna berätta och få stöd vid utsatthet. Det krävs ...ökade insatser mot kusinäktenskap som begränsar människors frihet.

Såväl inrikesminister Mikael Damberg som jämställdhetsminister Märta Stenevi duckar när vi lyft ämnet i riksdagens frågestunder. Varför är det så känsligt? Det är barn och unga som tvingas in i ett liv i ofrihet som betalar priset.

I dag kommer Stefan Löfven till riksdagen. Liberalerna kommer kräva ett tydligt besked. Ska statsministern visa ledarskap och bekämpa de traditioner som upprätthåller klanernas makt över barn och unga? Ska regeringen börja informera om riskerna med kusinäktenskap och även utreda ett förbud?

Kontaktuppgifter

020-53 53 53 ...

Press

070-854 90 20 (Presstjänsten, ej SMS) ... https://liberalerna.dphoto.com/#/album/f819ex

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker