Ålder: 50 år

Bostadsort: Täby

Yrke: Hållbarhetsdirektör

Intressen: Umgänge med familj och vänner, dans och politik

Varför vill du bli partiledare, och hur kommer du att leda partiet?

Jag och min familj kom till Sverige som flyktingar. För oss symboliserade Sverige hopp om framtiden. Hopp om vad människan kan åstadkomma i ett fritt och rättvist samhälle. De gånger Sverige inte lever upp till förhoppningarna är Liberalerna det parti som med järnfast vilja står upp för den utsatta. Det har generationer före oss gjort med stor framgång. Från rösträttskampen till kampen för funktionsnedsattas rätt till assistans och rätten till sin kropp och bekämpande av hederskultur.

Därför identifierar sig över en femtedel av väljarna som liberaler. Tyvärr röstar bara en bråkdel på oss idag. Det är en stor utmaning att skapa en liberal hemvist till dessa, men jag ser ingen viktigare och mer betydelsefull uppgift.

Efter flera år som hållbarhetsdirektör i ett av Sveriges största teknikkonsultföretag, vill jag bidra med mitt ledarskap för att ge Liberalerna förutsättningar att återigen spela en central roll i den svenska politiken.

En ny partiledare ensam bygger inget parti. Mitt ledarskap kommer ha fokus på att bygga ett lag. Fler företrädare ska ges mandat och ansvar att utveckla politiken, med hjälp av såväl intern som extern kompetens, och företräda den – i hela landet.

Jag vill bidra till bygget av ett modigt parti med självförtroende. Partiet ska spegla det mod som finns hos varje medlem. Modet att stå upp för de mest utsatta. Ibland är det bara genom samhällets insatser friheten kan garanteras. Vare sig det handlar om LSS eller hedersutsatta.

Jag vill att partiets ledning ska skapa trygghet för medlemmarna och uthållighet i politiken när det blåser. Jag vet hur det är att stå i blåsten när motståndarna attackerar. Jag vet också att väljarna belönar den som står fast vid sin sanna övertygelse. Låt oss göra det tillsammans.

Pressbild

Presskontakt: Gabriella Ohlzon, 070-7812420

Mejla mig

Facebook

Instagram

Vilka är Sveriges stora utmaningar och vilka är de liberala svaren?

Jag utvecklar mina tankar om Sveriges utmaningar och de liberala svaren i min kandidatförkaring i liberala Tidningen NU: ”Ett parti för hela landet”.

Varför finns Liberalerna?

Många partier kan inta liberala ståndpunkter, men hemfaller förr eller senare till sina egna ideologier och särintressen. Liberalismen har inga särintressen. Jag har valt liberalismen för dess resonerande om människan här och nu, hennes frihet, trygghet och självvald gemenskap.

Liberalismens livsluft består av hjärtats rättvisepatos i kombination med hjärnans tankar om frihet som förenas i konkret politik. Liberalismens storhet består i förmågan att respektera individers rätt till frihet från staten samtidigt som vi inte drar oss för att använda samhällets insatser för att garantera andra sin frihet. Det är när partiet lyckas leva upp till och tydliggöra denna kombination som Liberalerna är svårslagna och kan inte ersättas av något annat parti. Sverige behöver Liberalerna.

Beskriv Liberalerna om fem år.

Om fem år är Liberalerna ett parti som kännetecknas av optimism och konkret reformvilja. Ett parti som attraherar många nya medlemmar, inte minst ungdomar, genom tydlig vision för framtiden och trovärdighet att uppnå den. Ett parti som står för något.

Liberalerna är åter ett parti som stakar ut den ekonomiska politiken i Sverige. Ett parti för företagare och för de strävsamma. Det handlar om småföretagare som drunknar i krångliga regelverk och administrativa bördor och om människor som lever på landsbygden utan rimliga förutsättningar. Det handlar om att det ska löna sig att arbeta.

Ett parti med realistisk politik för att minska utanförskapet och klyftorna i vårt land och som lyckas kommunicera en vision om ett Sverige för oss alla – inte vi och dom.

Liberalerna är ett parti som åter känns igen för sin oförtröttliga kamp för dem som idag utgör det glömda Sverige. De med behov av assistans. De med demens. De som lever under hedersförtryck. Fattiga gamla.

Jag har aldrig ryggat för att ta strid för liberala ståndpunkter, vare sig det handlar om motstånd mot socialdemokratisk kollektivisering av människor eller sverigedemokraters människosyn som inte hör hemma i ett upplyst land.

Liberalerna är ett parti som tar fajten med dem som motsätter sig reformer för att öka människors frihet.