Alla människor här i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Klyftan mellan frihetens och ofrihetens Sverige

Vi människor har mycket gemensamt. Inte minst drömmarna om framtiden. Längtan efter frihet.
Vi är lika, men våra möjligheter är skoningslöst olika. Det går en klyfta mellan frihetens och ofrihetens Sverige. Mellan dem som har försörjning, trygghet och alla chanser – och dem som saknar både hopp och möjligheter. Det finns ingen större uppgift framöver än att överbrygga den klyftan.

Varenda människa ska ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv och jobba hårt för att uppfylla sina drömmar. Hela Sverige ska vara frihetens Sverige.

Kunskap öppnar dörrar

Varenda unge ska kunna drömma om sin framtid – och få verktygen för att ta sig dit. Då måste alla skolor vara riktigt bra – och de som har störst utmaningar behöver vara ännu lite bättre. De bästa rektorerna och lärarna ska jobba i de skolor där de behövs som mest, och de ska ha ordentligt betalt.

Jobb ger frihet

De som idag står utanför arbetsmarknaden ska få en biljett in. De behövs. Och de ska vara välkomna in i samhället. Fler kan få jobb och egen lön om det blir billigare och enklare att anställa. Då behöver vi tänka nytt: startjobb – enkla jobb med lite lägre lön – och lärlingsplatser öppnar dörren för fler.

Fri att leva ditt liv

Varenda flicka och pojke i Sverige ska vara fri att välja sitt yrke och sin framtid, klä sig, leva och älska efter eget huvud. Om vi får bestämma blir det skärpta straff för hedersbrott och totalförbud mot barn­äktenskap. Det får vara slut med hedersförtryck och religiös extremism.

Säker där du bor

Frihet är också att kunna gå hem från bussen, släppa ut barnen på gården eller ta en löptur på kvällen – helt enkelt att vara trygg där du bor. Det är dags att sam­hället tar tillbaka kontrollen från de kriminella. Då behövs fler poliser, och dessutom trygghetsvakter på gator och torg.