Se alla

#metoo

Vår politik

Uppropet som ekat över hela världen. Från Hollywood till den svenska medieeliten, till din skola, din arbetsplats, dina vänner. Modiga kvinnor och flickor berättar om vad de varit med om. Och alla dessa berättelser bildar ett tydligt mönster, som visar att könsmaktstrukturen består.

Att vi trots allmän och lika rösträtt, diskrimineringslagstiftning, preventivmedel, rätten till abort, särbeskattning, föräldraförsäkring, förskola för alla och varannan damernas inte har nått målet. Att vi efter mer än hundra år av liberal och feministisk kamp fortfarande lever i ett samhälle där kvinnans position är underordnad mannens. Ingen kan förneka det längre.

#Metoo har visat den bristande jämställdhetens verkliga kärna; tystnadskulturen kring det som går kvinnors sårbarhet allra närmast. Det kan vara subtilt eller brutalt, verbalt eller fysiskt, förtigande eller utagerande, i fina salonger eller på bussen: förtrycket av våra kroppars frihet och vår sexualitets frihet är en gång för alla synliggjort. Det måste bli en förändring i hela samhället.

Låt Metoo-kampanjen lämna stora spår i samhällsdebatten, och se till att de övergrepp som nu kommer fram i ljuset inte faller i glömska.

#Metoo i Liberalerna

Sexuella trakasserier och kränkningar förekommer i hela samhället och vårt parti är inget undantag. Vi ska inte sätta oss på höga hästar och påstå att detta aldrig har inträffat hos oss. I uppropet I maktens korridorer finns berättelser om händelser även i vårt parti.

Vi tar detta på stort allvar och vill tacka alla som modigt har delat med sig av erfarenheter. Tack vare berättelserna får vi nu en riktig möjlighet att ta itu med sexism, kränkningar och övergrepp. Liberalerna har startat en särskild grupp för att hantera det som kommit fram. Den som vill höra av sig kan kontakta Liberalernas etiska kommitté som hanterar anmälningar inom Liberalerna. Självklart får man vara anonym och då kan man använda vår visselblåsartjänst.

Ladda hem som PDF