Se alla

Inte liberalt alls

Det finns många utmaningar för dagens liberaler. Här är några exempel på det vi kämpar emot.

Vad liberaler hatar

  • Politiskt förtryck. Alldeles för många människor lever i ofrihet och förtryck. Runt om i världen har förtrycket ökat, till exempel i Ryssland och delar av Mellanöstern.
  • Främlingsfientlighet och intolerans. Nationalister och populister brer ut sig i Sverige och i flera andra länder.
  • Diskriminering och orättvisor. Sverige har stora problem med bristande integration och växande utanförskap. Kvinnor och män har fortfarande inte samma villkor. Människor med funktionshinder blir utestängda i många sammanhang.
  • Förmynderi. Människors frihet att välja skola, vård och omsorg hotas när vänstern vill begränsa valfriheten.
  • Protektionism. EU, frihandeln och annat internationellt samarbete hotas av allvarliga bakslag.

Mycket kvar att göra

Nu känns det viktigare än på länge att ta strid för de liberala idéerna om öppenhet, frihet och upplysning. Nationalister och populister brer ut sig både i Sverige och resten av världen, med sina fördomar, sitt hat, lögner och förenklade lösningar. När Berlinmuren föll, trodde vi för ett tag att liberalismen hade segrat för gott. Men det finns mycket kvar att göra.

Friheten känner inga nationsgränser och har varken kön, hudfärg eller religion. Friheten är fullt förverkligad först när den gäller alla människor på jorden och den sista diktatorn har fallit.

Ur Liberalernas partiprogram

Därför behövs liberalismen

1900-talets internationella politik präglades till stor del av en konkurrens mellan två helt olika samhällssystem:

  • En liberal samhällsmodell präglad av demokrati, marknadsekonomi, offentliga välfärdssystem, internationell öppenhet och fredliga relationer mellan länderna.
  • En totalitär samhällsmodell, med kommunismen, fascismen eller nazismen som ideologisk grund, präglad av diktatur, planekonomi, nationell slutenhet och aggressiva internationella relationer.

Facit av den kampen är entydigt: Den liberala samhällsmodellen har visat sig överlägsen politiskt, ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt. De flesta totalitära samhällssystem har kollapsat och liberala institutioner har fått ökad spridning i alla världsdelar.

Sverige är i dag på många sätt mer liberalt än för 30 år sedan. Företagandet betraktas inte längre med lika stor misstro. Enskilda alternativ har släppts fram där det tidigare rådde totalt offentligt monopol. Sverige har gått med i EU. Funktionshindrades rättigheter har stärkts. Pensionssystemet har reformerats. Könsrollstänkande och fördomar mot sexuella minoriteter har trängs tillbaka. Diskrimineringslagstiftningen har skärpts. Marginalskatterna har sänkts.

Därför finns det en del som säger att liberalismen har segrat och att det därför inte längre behövs något liberalt parti, men inget kunde vara mer fel:

För det första har liberalismen inte segrat. Det finns fortfarande många människor – i Sverige och i andra länder – som drabbas av att det samhälle de lever i präglas av för lite liberalism.

För det andra kan liberalismen aldrig segra. Liberalismens mål är inte att uppnå ett slutligt idealtillstånd för samhället. Det kommer alltid att finnas olösta problem – och nya problem kommer alltid att dyka upp så länge samhället utvecklas. Liberalismen är inte ett tillstånd utan en process. Liberalt reformarbete kommer därför alltid att behövas.