Se alla

Nyamko Sabuni

Partiledare

Kontaktuppgifter

Sverige, möjligheternas land

Jag heter Nyamko och min familj kom till Sverige som flyktingar. För oss symboliserade Sverige hopp om framtiden. Hopp om vad människan kan åstadkomma i ett fritt och rättvist samhälle. De gånger Sverige inte lever upp till förhoppningarna är Liberalerna det parti som med järnfast vilja står upp för den utsatta. Det har generationer före oss gjort med stor framgång. Från rösträttskampen till kampen för funktionsnedsattas rätt till assistans och rätten till sin kropp och bekämpande av hederskultur.

Därför identifierar sig över en femtedel av väljarna som liberaler. Tyvärr röstar bara en bråkdel på oss idag. Det är en stor utmaning att skapa en liberal hemvist till dessa, men jag ser ingen viktigare och mer betydelsefull uppgift.

Jag vill bidra till bygget av ett modigt parti med självförtroende. Partiet ska spegla det mod som finns hos varje medlem. Modet att stå upp för de mest utsatta. Ibland är det bara genom samhällets insatser friheten kan garanteras. Vare sig det handlar om LSS eller hedersutsatta.

Därför är jag liberal

Många partier kan inta liberala ståndpunkter, men hemfaller förr eller senare till sina egna ideologier och särintressen. Liberalismen har inga särintressen. Jag har valt liberalismen för dess resonerande om människan här och nu, hennes frihet, trygghet och självvald gemenskap.

Liberalismens livsluft består av hjärtats rättvisepatos i kombination med hjärnans tankar om frihet som förenas i konkret politik. Liberalismens storhet består i förmågan att respektera individers rätt till frihet från staten samtidigt som vi inte drar oss för att använda samhällets insatser för att garantera andra sin frihet. Det är när partiet lyckas leva upp till och tydliggöra denna kombination som Liberalerna är svårslagna och kan inte ersättas av något annat parti. Sverige behöver Liberalerna.

Sociala Medier

  • Följ på: 

Jag har idag mottagit ett exemplar av fotografen Peter Ortviks bildbok Pride – Parad och party i Stockholm. En vacker skildring av fotografier från Stockholm Pride där jag förärats att författa förordet. En perfekt uppladdning inför Stockholm Pride nästa vecka.

När jag ser på ...bilderna i boken fylls jag av energi och hopp om människan och mänskligheten. Bilderna för mig tillbaka till glädjen och festen och får mig att minnas allt från intellektuella samtal med experter och representanter från olika organisationer till stoltheten att gå i Pride-tåget bredvid min kära partikollega Barbro Westerholm.

För en utomstående kan Pride framstå som enbart glamorös fest med tokiga karnevalinslag. Det är en viktig del som jag tycker om med denna magiska vecka. Men mest av allt uppskattar jag alla er som vågar stå upp och kämpa för alla människors lika rätt att accepteras och respekteras för sin person. Ni är alla sanna förebilder. Sverige ska vara ett land där ingen ska behöva skämmas över eller dölja vem man är. Sverige ska vara möjligheternas land för alla!

Jag har idag mottagit ett exemplar av fotografen Peter Ortviks bildbok Pride – Parad och party i Stockholm. En vacker skildring av fotografier från Stockholm Pride där jag förärats att författa förordet. En perfekt uppladdning inför Stockholm Pride nästa vecka.

När jag ser på ...bilderna i boken fylls jag av energi och hopp om människan och mänskligheten. Bilderna för mig tillbaka till glädjen och festen och får mig att minnas allt från intellektuella samtal med experter och representanter från olika organisationer till stoltheten att gå i Pride-tåget bredvid min kära partikollega Barbro Westerholm.

För en utomstående kan Pride framstå som enbart glamorös fest med tokiga karnevalinslag. Det är en viktig del som jag tycker om med denna magiska vecka. Men mest av allt uppskattar jag alla er som vågar stå upp och kämpa för alla människors lika rätt att accepteras och respekteras för sin person. Ni är alla sanna förebilder. Sverige ska vara ett land där ingen ska behöva skämmas över eller dölja vem man är. Sverige ska vara möjligheternas land för alla!

Att inte vara trygg i skolan är ett svek mot eleven

Det finns få problem som gör mig så upprörd som när jag tar del av barnens berättelser om hur de blir utsatta för mobbning, hot och i värsta fall våld i skolan. Skolundersökningen om brott (SUB) 2019 visar att nästan hälften... (48 procent) av eleverna uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. På flera håll – inte minst i utsatta förorter – varnar Skolinspektionen för allvarliga problem med tryggheten. Det är vuxenvärldens ansvar att säkerställa att skolan är en trygg plats, där alla elever möts av studiero i klassrummet.

Barn behöver mötas av en skola där de vuxna är naturliga auktoriteter, som med varm hand leder både undervisningen och säkerställer att ingen elev blir utsatt för hot, våld och trakasserier. När eleverna hör ”bråk” ska de tänka på mattelektionen, inte på utsatthet i korridoren.

I dag presenterade jag tre konkreta förslag hur vi stärker tryggheten och studiero i den svenska skolan.

Elever som allvarligt stör skolverksamheten ska kunna flyttas

Det är aldrig den utsatta som ska flyttas på. Elever som hotar eller våldför sig på skolkamrater eller lärare ska kunna omplaceras till en annan skola. Rektorer ska ges mandat att skyndsamt omplacera en elev till andra skolenheter om det bedöms nödvändigt för tryggheten. På så sätt kan man bryta upp grupp av elever som gemensamt utsätter andra och utåtagerande elever ges chans att byta skolmiljö.

Skolan måste systematiskt polisanmäla allvarliga övertramp

Elever som bryter mot lagen genom att hota och trakassera är inte ett problem som skolan ensamt ska hantera. Alla skolor behöver rutiner för polisanmälan vid allvarliga övertramp. Skolan är ingen isolerad ö från samhället – lagen gäller lika mycket i skolan som utanför. Alla som utsetts för brott ska behandlas och betraktas som brottsoffer, även om de utsatts av en annan elev. Skadegörelse av skolans egendom måste tas på allvar och skolledningen ska ha rätt att utkräva ersättning från eleven. Att förövaren inte är straffmyndig är inget skäl att inte polisanmäla. Genom att anmäla lagbrott i skolan kan socialtjänsten tidig

Att inte vara trygg i skolan är ett svek mot eleven

Det finns få problem som gör mig så upprörd som när jag tar del av barnens berättelser om hur de blir utsatta för mobbning, hot och i värsta fall våld i skolan. Skolundersökningen om brott (SUB) 2019 visar att nästan hälften... (48 procent) av eleverna uppger att de utsatts för stöld, misshandel, hot, rån eller sexualbrott minst en gång under de senaste tolv månaderna. På flera håll – inte minst i utsatta förorter – varnar Skolinspektionen för allvarliga problem med tryggheten. Det är vuxenvärldens ansvar att säkerställa att skolan är en trygg plats, där alla elever möts av studiero i klassrummet.

Barn behöver mötas av en skola där de vuxna är naturliga auktoriteter, som med varm hand leder både undervisningen och säkerställer att ingen elev blir utsatt för hot, våld och trakasserier. När eleverna hör ”bråk” ska de tänka på mattelektionen, inte på utsatthet i korridoren.

I dag presenterade jag tre konkreta förslag hur vi stärker tryggheten och studiero i den svenska skolan.

Elever som allvarligt stör skolverksamheten ska kunna flyttas

Det är aldrig den utsatta som ska flyttas på. Elever som hotar eller våldför sig på skolkamrater eller lärare ska kunna omplaceras till en annan skola. Rektorer ska ges mandat att skyndsamt omplacera en elev till andra skolenheter om det bedöms nödvändigt för tryggheten. På så sätt kan man bryta upp grupp av elever som gemensamt utsätter andra och utåtagerande elever ges chans att byta skolmiljö.

Skolan måste systematiskt polisanmäla allvarliga övertramp

Elever som bryter mot lagen genom att hota och trakassera är inte ett problem som skolan ensamt ska hantera. Alla skolor behöver rutiner för polisanmälan vid allvarliga övertramp. Skolan är ingen isolerad ö från samhället – lagen gäller lika mycket i skolan som utanför. Alla som utsetts för brott ska behandlas och betraktas som brottsoffer, även om de utsatts av en annan elev. Skadegörelse av skolans egendom måste tas på allvar och skolledningen ska ha rätt att utkräva ersättning från eleven. Att förövaren inte är straffmyndig är inget skäl att inte polisanmäla. Genom att anmäla lagbrott i skolan kan socialtjänsten tidigt kopplas in, samtidigt som polisen får kännedom om problemen.

Det måste bli tydligt i lagen att en elev kan stängas av omedelbart när säkerheten bedöms hotad

Det är inte vanligt – men det förekommer dessvärre att elever utsätter klasskamrater eller lärare för hot om direkt våld. Liberalerna anser att rektorn då ska ha mandat att omedelbart, utan att först behöva invänta utredningar och dylikt, stänga av en elev tillfälligt.

Elever har lika mycket rätt till trygghet som lärarkåren har rätt till en säker arbetsplats. Det är därför vi i Liberalerna alltid står upp för ordning och studiero i skolan.

Sverige utanför de stora städerna spelar en avgörande roll för Sveriges framtid. Så har det alltid varit. Men de som lever och verkar i gles- och landsbygd möter idag orimliga och onödiga hinder.

Liberalerna har tagit fram ett stort program med 64 reformer för att undanröja hinder... i människors och företags vardag på landsbygden. Den nybyggaranda, företagsamhet och framtidsoptimism som finns här är viktig och ska tas till vara.

Idag besöker jag Värmland tillsammans med Johan Pehrson och Arman Teimouri. Vi kommer lyssna till företagare, polis och värmlänningar. Vår inriktning är glasklar - den rödgröna regeringens storstadsfokus måste få ett slut. Sverige behöver en regering som ser till att öka människors möjligheter att leva i hela landet.

Därför presenterar vi idag tre förslag för en levande och konkurrenskraftig landsbygd:

🔹 Beslutsgaranti och skattebefrielser för gårdsförsäljning

Sverige bör införa en beslutsgaranti för handläggningstider i offentlig förvaltning. De orimligt långa ledtider som drabbar enskilda och företag måste kompenseras ekonomiskt om tidsgränserna inte hålls.

Beloppet för skattebefrielsen på sådant som växer i naturen och det man tar tillvara från den egna tomten ska höjas och fler produkter inkluderas. Privat försäljning av kött, fisk, honung, frukt och grönt och virke från egen mark ska inte beskattas.


🔹 En närmare och mer personlig poliskår

Bristande trygghet drabbar hela landet. När vi nu blir fler poliser bör elever ges möjlighet att göra aspiranttjänstgöring och sedan jobba i orten där de vuxit upp. Lokal- och personkännedom skapar en närmare och mer personlig poliskår.

🔹 Utbildningar som matchar efterfrågan hos lokala företag
Yrkeshögskolan är en effektiv utbildning som är kopplad till den regionala arbetsmarknaden. Liberalerna vill bygga ut yrkeshögskolan och se en ökad samverkan med det lokala näringslivet för att bidra till en välfungerande arbetsmarknad i hela landet.

Sverige utanför de stora städerna spelar en avgörande roll för Sveriges framtid. Så har det alltid varit. Men de som lever och verkar i gles- och landsbygd möter idag orimliga och onödiga hinder.

Liberalerna har tagit fram ett stort program med 64 reformer för att undanröja hinder... i människors och företags vardag på landsbygden. Den nybyggaranda, företagsamhet och framtidsoptimism som finns här är viktig och ska tas till vara.

Idag besöker jag Värmland tillsammans med Johan Pehrson och Arman Teimouri. Vi kommer lyssna till företagare, polis och värmlänningar. Vår inriktning är glasklar - den rödgröna regeringens storstadsfokus måste få ett slut. Sverige behöver en regering som ser till att öka människors möjligheter att leva i hela landet.

Därför presenterar vi idag tre förslag för en levande och konkurrenskraftig landsbygd:

🔹 Beslutsgaranti och skattebefrielser för gårdsförsäljning

Sverige bör införa en beslutsgaranti för handläggningstider i offentlig förvaltning. De orimligt långa ledtider som drabbar enskilda och företag måste kompenseras ekonomiskt om tidsgränserna inte hålls.

Beloppet för skattebefrielsen på sådant som växer i naturen och det man tar tillvara från den egna tomten ska höjas och fler produkter inkluderas. Privat försäljning av kött, fisk, honung, frukt och grönt och virke från egen mark ska inte beskattas.


🔹 En närmare och mer personlig poliskår

Bristande trygghet drabbar hela landet. När vi nu blir fler poliser bör elever ges möjlighet att göra aspiranttjänstgöring och sedan jobba i orten där de vuxit upp. Lokal- och personkännedom skapar en närmare och mer personlig poliskår.

🔹 Utbildningar som matchar efterfrågan hos lokala företag
Yrkeshögskolan är en effektiv utbildning som är kopplad till den regionala arbetsmarknaden. Liberalerna vill bygga ut yrkeshögskolan och se en ökad samverkan med det lokala näringslivet för att bidra till en välfungerande arbetsmarknad i hela landet.

Kontaktuppgifter

020-53 53 53 ...

Press

070-854 90 20 (Presstjänsten, ej SMS) ... https://liberalerna.dphoto.com/#/album/f819ex

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker