Se alla

Nyamko Sabuni

Partiledare

Kontaktuppgifter

Sverige, möjligheternas land

Jag heter Nyamko och min familj kom till Sverige som flyktingar. För oss symboliserade Sverige hopp om framtiden. Hopp om vad människan kan åstadkomma i ett fritt och rättvist samhälle. De gånger Sverige inte lever upp till förhoppningarna är Liberalerna det parti som med järnfast vilja står upp för den utsatta. Det har generationer före oss gjort med stor framgång. Från rösträttskampen till kampen för funktionsnedsattas rätt till assistans och rätten till sin kropp och bekämpande av hederskultur.

Därför identifierar sig över en femtedel av väljarna som liberaler. Tyvärr röstar bara en bråkdel på oss idag. Det är en stor utmaning att skapa en liberal hemvist till dessa, men jag ser ingen viktigare och mer betydelsefull uppgift.

Jag vill bidra till bygget av ett modigt parti med självförtroende. Partiet ska spegla det mod som finns hos varje medlem. Modet att stå upp för de mest utsatta. Ibland är det bara genom samhällets insatser friheten kan garanteras. Vare sig det handlar om LSS eller hedersutsatta.

Därför är jag liberal

Många partier kan inta liberala ståndpunkter, men hemfaller förr eller senare till sina egna ideologier och särintressen. Liberalismen har inga särintressen. Jag har valt liberalismen för dess resonerande om människan här och nu, hennes frihet, trygghet och självvald gemenskap.

Liberalismens livsluft består av hjärtats rättvisepatos i kombination med hjärnans tankar om frihet som förenas i konkret politik. Liberalismens storhet består i förmågan att respektera individers rätt till frihet från staten samtidigt som vi inte drar oss för att använda samhällets insatser för att garantera andra sin frihet. Det är när partiet lyckas leva upp till och tydliggöra denna kombination som Liberalerna är svårslagna och kan inte ersättas av något annat parti. Sverige behöver Liberalerna.

Ta del av Nyamkos tal här!

Sociala Medier

 • Följ på: 

STIGANDE ELPRISER – ETT HOT MOT HUSHÅLLSEKONOMIN

Just nu slits Sverige isär. För bara två år sedan var två ytterligare kärnkraftsreaktorer i drift. Nu märks resultatet av nedstängningen i Skåne. En villaägare i Lund betalar idag över 13 000 kr mer för elen än en villaägare... i Umeå. Det är inte rimligt.

Vi skulle inte acceptera att ett mobilabonnemang kostar över 200 procent mer i Malmö än i Haparanda. Det ska vi heller inte göra med elen. Men tyvärr har den rödgröna regeringen på punkt efter punkt misslyckats med energipolitiken. Det är ett av skälen till att Sverige behöver borgerliga partier vid makten så snart som möjligt.

Nu lämnar Miljöpartiet regeringen och släpper fram Magdalena Andersson. Problemen den rödgröna regeringen har skapat väntar fortfarande på att hanteras. Nu när Miljöpartiet lämnat hoppas jag att den tillträdande regeringen tar sitt ansvar och äntligen fattar ett beslut om slutförvarssystemet av kärnbränsle. Om inte beslutet fattas måste ytterligare reaktorer stängas ner redan 2024 och situationen för elförsörjningen blir än mer akut.

Om den nya regeringen verkligen värnar klimatet och vill skapa förutsättningarna för Sverige att genomföra en grön omställning måste kärnkraften förbli en central del i energimixen. Liberalerna kommer göra allt som står i vår makt för att förhindra att detta sker. Vi kommer medverka till en misstroendeförklaring mot nya miljö- och klimatminister om denne likt Bolund vägrar fatta beslut i slutförvarsfrågan.

STIGANDE ELPRISER – ETT HOT MOT HUSHÅLLSEKONOMIN

Just nu slits Sverige isär. För bara två år sedan var två ytterligare kärnkraftsreaktorer i drift. Nu märks resultatet av nedstängningen i Skåne. En villaägare i Lund betalar idag över 13 000 kr mer för elen än en villaägare... i Umeå. Det är inte rimligt.

Vi skulle inte acceptera att ett mobilabonnemang kostar över 200 procent mer i Malmö än i Haparanda. Det ska vi heller inte göra med elen. Men tyvärr har den rödgröna regeringen på punkt efter punkt misslyckats med energipolitiken. Det är ett av skälen till att Sverige behöver borgerliga partier vid makten så snart som möjligt.

Nu lämnar Miljöpartiet regeringen och släpper fram Magdalena Andersson. Problemen den rödgröna regeringen har skapat väntar fortfarande på att hanteras. Nu när Miljöpartiet lämnat hoppas jag att den tillträdande regeringen tar sitt ansvar och äntligen fattar ett beslut om slutförvarssystemet av kärnbränsle. Om inte beslutet fattas måste ytterligare reaktorer stängas ner redan 2024 och situationen för elförsörjningen blir än mer akut.

Om den nya regeringen verkligen värnar klimatet och vill skapa förutsättningarna för Sverige att genomföra en grön omställning måste kärnkraften förbli en central del i energimixen. Liberalerna kommer göra allt som står i vår makt för att förhindra att detta sker. Vi kommer medverka till en misstroendeförklaring mot nya miljö- och klimatminister om denne likt Bolund vägrar fatta beslut i slutförvarsfrågan.

LIBERALERNA REDO ATT VÄCKA MISSTROENDE

Sverige förtjänar en klimat och energipolitik som är snäll mot miljön och gör det lätt att göra rätt för sig. Den rödgröna regeringens energipolitik har lett till det motsatta — skyhöga elpriser, importerad kolkraft från Tyskland och ...eldande i oljeverket i Karlshamn. Om man värnar klimatet måste kärnkraften förbli en central del i energimixen som kan bära Sverige genom en grön omställning.

Bara för att Per Bolund nu lämnar regeringen försvinner inte det brådskande beslutet om slutförvarsfrågan av kärnbränsle. Det är ett beslut som den nya miljö- och klimatminister måste se till att regeringen fattar innan luciadagarna — annars kommer Liberalerna medverka till att väcka misstroende mot den ansvariga ministern. Om inte ett beslut tas omgående kommer kvarvarande reaktorer behöva börja stänga ner från 2024 och då kan vi förvänta oss att situationen blir ännu värre. Klimatet kan inte vänta, det är dags att agera nu.

Läs mer om Liberalernas krav och slutförvarsfrågan på min Facebook.

LIBERALERNA REDO ATT VÄCKA MISSTROENDE

Sverige förtjänar en klimat och energipolitik som är snäll mot miljön och gör det lätt att göra rätt för sig. Den rödgröna regeringens energipolitik har lett till det motsatta — skyhöga elpriser, importerad kolkraft från Tyskland och ...eldande i oljeverket i Karlshamn. Om man värnar klimatet måste kärnkraften förbli en central del i energimixen som kan bära Sverige genom en grön omställning.

Bara för att Per Bolund nu lämnar regeringen försvinner inte det brådskande beslutet i slutförvarsfrågan av kärnbränsle. Det är ett beslut som den nya miljö- och klimatminister måste se till att regeringen fattar innan luciadagarna — annars kommer Liberalerna medverka till att väcka misstroende mot den ansvariga ministern. Om inte ett beslut tas omgående kommer kvarvarande reaktorer behöva börja stänga ner från 2024 och då kan vi förvänta oss att situationen blir ännu värre. Klimatet kan inte vänta, det är dags att agera nu.

Läs mer om Liberalernas krav här: https://www.di.se/nyheter/magdalena-anderssons-nasta-kris-nara-l-redo-falla-ny-minister/

Läs mer om slutförvarsfrågan här: https://www.facebook.com/100058081058838/posts/306883604591006/?d=n

Fler än 1000 kvinnor och nästan lika många barn har flytt till kvinnojourernas beskydd under pandemiåret. Där har de tillsammans sovit 57 000 nätter på flykt undan någon de tidigare somnat tätt intill. I världens mest jämställda land är hemmet alltför ofta en brottsplats.

...Idag uppmärksammas internationella dagen mot våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor – som ofta börjar i killars våld mot tjejer – är vår tids mest akuta jämställdhetsfråga. Ofta förstår tjejer inte det våld de utsätts för. Det är något som inte känns bra, men man vet inte hur man ska förklara det för en vuxen.

Debatten, politiken och de åtgärder som presenteras har ofta fokus på det våld som kvinnor utsätts för – men glömmer att våldet börjar redan i unga år. För den man som slår visar ofta våldstendenser redan som pojke.

Om vi vill se ett stopp på mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck – så är det helt avgörande att vi börjar med att stoppa pojkars våld mot flickor. Därför behövs fler förebyggande insatser, inte minst större satsningar i skolan för att fånga upp de flickor som utsätts för våld och hedersvåld. Det behövs ökat stöd till tjej- och kvinnojourer, fler skyddade boenden och skärpta straff som begränsar den som slår och inte den som blir slagen.

Som tidigare jämställdhetsminister drev jag bland annat igenom en historisk satsning för att stoppa våld mot kvinnor och den första lagen mot tvångsäktenskap i en tid då tjänstemän sade att de befintliga lagarna var tillräckliga. Under pandemin har Liberalerna drivit på regeringen för att få fler och större insatser på plats som skyddar kvinnor och barn som råkar illa ut. Det är viktiga reformer och insatser som gjort skillnad, men mer måste göras snabbare.

Att leva ett liv fritt från alla former av våld är en mänsklig fri- och rättighet som alla har rätt till. Detta gäller i hemmet, skolan och samhället i stort. Det gäller överallt och alltid – och för det kommer jag och Liberalerna aldrig sluta kämpa för.

Fler än 1000 kvinnor och nästan lika många barn har flytt till kvinnojourernas beskydd under pandemiåret. Där har de tillsammans sovit 57 000 nätter på flykt undan någon de tidigare somnat tätt intill. I världens mest jämställda land är hemmet alltför ofta en brottsplats.

...Idag uppmärksammas internationella dagen mot våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor – som ofta börjar i killars våld mot tjejer – är vår tids mest akuta jämställdhetsfråga. Ofta förstår tjejer inte det våld de utsätts för. Det är något som inte känns bra, men man vet inte hur man ska förklara det för en vuxen.

Debatten, politiken och de åtgärder som presenteras har ofta fokus på det våld som kvinnor utsätts för – men glömmer att våldet börjar redan i unga år. För den man som slår visar ofta våldstendenser redan som pojke.

Om vi vill se ett stopp på mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck – så är det helt avgörande att vi börjar med att stoppa pojkars våld mot flickor. Därför behövs fler förebyggande insatser, inte minst större satsningar i skolan för att fånga upp de flickor som utsätts för våld och hedersvåld. Det behövs ökat stöd till tjej- och kvinnojourer, fler skyddade boenden och skärpta straff som begränsar den som slår och inte den som blir slagen.

Som tidigare jämställdhetsminister drev jag bland annat igenom en historisk satsning för att stoppa våld mot kvinnor och den första lagen mot tvångsäktenskap i en tid då tjänstemän sade att de befintliga lagarna var tillräckliga. Under pandemin har Liberalerna drivit på regeringen för att få fler och större insatser på plats som skyddar kvinnor och barn som råkar illa ut. Det är viktiga reformer och insatser som gjort skillnad, men mer måste göras snabbare.

Att leva ett liv fritt från alla former av våld är en mänsklig fri- och rättighet som alla har rätt till. Detta gäller i hemmet, skolan och samhället i stort. Det gäller överallt och alltid – och för det kommer jag och Liberalerna aldrig sluta kämpa för.

20 november 2021

Se Nyamko Sabunis tal från landsmötet

Landsmötestal av Nyamko Sabuni 2021-11-20  Det talade ordet gäller! Tack! Pojken hade vita nya vuxentänder.   Han pratade mycket och verkade trivas på skolan Silverdansen…

 • 19 november 2021

  Nyamko Sabuni omvald som partiledare

  Nyamko Sabuni omvaldes enhälligt under fredagskvällen till partiledare för Liberalerna för ytterligare två år. Landsmötet pågår fredag-söndag och under lördagen håller Sabuni sitt landsmötestal.

 • 16 november 2021

  Gör om fritids till efterskola

  Liberalerna sätter skolan först och vill ombilda fritidshemmet till Efterskola. För att vända kunskapsresultaten i den svenska skolan uppåt behöver vi politik som vågar…

 • 3 november 2021

  Agera i frågan om slutförvaret

  Ännu är lyset tänt, men regeringens valhänta politik har försatt Sverige i en situation där vi är helt beroende av att grannländerna kan förse…

Kontaktuppgifter

020-53 53 53 ...

Press

070-854 90 20 (Presstjänsten, ej SMS) ... https://liberalerna.dphoto.com/#/album/f819ex

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker