Se alla

Nina Lundström

Riksdagsledamot

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Vem är du? Berätta lite om din bakgrund?

Jag är född i Finland, uppvuxen i Norrbotten och jag är Sundbybergare sedan 1985. Jag har jobbat i främst privat sektor med produkt och affärsutveckling  och är filosofie magister. Cykling är en stor passion.  Jag gillar även friluftsliv, att hobbyodla egna grönsaker och är mycket matintresserad. Hur maten produceras, och vad mat innehåller, är viktigt. Jag är en miljöengagerad feminist som tror på frihet och framtidstro och har ett starkt socialt engagemang.

Varför engagerade du dig politiskt?

Jag blev värvad till dåvarande Folkpartiet. Jag hade en starkt samhällsengagemang och ville bidra till att göra världen bättre. Liberalerna ( Folkpartiet) var ett självklart val med engagemanget kring mänskliga rättigheter, internationellt engagemang och att utbildning /bildning var högprioriterat. Att partiet hade ett fokus på kunskap var mycket viktigt.

Hur ska vi göra för att Sverige ska bli möjligheternas land?

Genom  frihet, feminism och framtidstro kombinerat med ett socialt engagemang. Att alltid stå upp för de mänsklig rättigheter. Att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt när kalla populistiska vindar blåser.  Att vi utgår från fakta och kunskap i det politiska reformarbetet.

Vilken är den största politiska utmaningen som Sverige står inför kopplat till ditt område? 

Den största utmaningen – men också möjligheten- handlar om en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Att göra allt vi kan för att värna miljön och motverka klimatförändringarna. Tilltron till att hitta lösningar  skapar möjligheter i  vår egen livsmiljö. Det skapar möjligheter för människor i länder över hela världen. Pandemin har än en gång visat hur viktigt samarbete är i världen.

Vad är ditt bästa boktips?

Factfulness av Hans Rosling. Viktig folkbildning! Boken handlar om hur människor tenderar att dela upp världen i två läger, har oroande förhållningssätt till nyheter och att vi antar att allt blir värre med tiden. Vi behöver ett mer faktaorienterat förhållningssätt till olika frågor och vi behöver lära oss mer om missförstånden.  Att grunda åsikter på fakta är viktigt. Mycket spännande läsning. Boken inger framtidstro och hopp.

 

Sociala Medier

  • Följ på: 

0S 2021. Ser på herrarnas linjelopp. Vilken bana! Har en OS bana någon gång varit så passande för bergsspecialister? Bra kommentering av @vacchi och @Ontsnapping #cykel #cykla

En annan fråga som leder till många samtal är vattenkraftens påverkan på biologisk mångfald samt fiskbestånden. Fisken hindras från att vandra. Laxbestånden påverkas. Brax att det framkommer att vattenkraften har en omfattande lokal miljöpåverkan.

Skogsfrågorna engagerar. Samtal från en medborgare ( skogsägare) som ser stora problem med kalhyggen: ” ... äganderätten är viktig - men så även andra värden. Plan-och bygglagen sätter t.ex. begränsningar på hur jag får bebygga min mark. ” Intressant resonemang - och jämförelse.

Man blir van vid att få kritik. Det är väl politikens grundfundamenta? Men att få heja- rop och tack ? Så ovanligt . Händer inte. Men - såå välkommet ! Tack för alla hälsningar även idag - och telefonsamtal. Värmer ! 🙏Att en omröstning har påverkat så många ...

Det är något alldeles speciellt med Tour de France ! Gillar man att titta på cykeltävlingar är TdF något i särklass. Mont Ventoux är min favoritetapp. Tack bästa cykelkommentatorerna @vacchi och @Ontsnapping för härliga TdF- veckor ! #cykel #cykling #cykla

Tack för i år 🙏 https://twitter.com/EurosportSE/status/1416816348466929666

Läser fortfarande post. Nu är det brev och vykort som skickats av olika personer. Alla handlar om ett tack för gul knapptryckning. Väldigt fina ord.

12 mars 2021

Dags att avveckla svenska minkfarmer

Coronapandemin gör att det införts ett totalstopp under 2021 för all uppfödning av minkar i Sverige. Liberalerna tar nu ställning för att detta blir…

Kontaktuppgifter

0722045024 ...

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker