Se alla

Nina Lundström

Riksdagsledamot

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ersättare i kulturutskottet

Vem är du? Berätta lite om din bakgrund?

Jag är född i Finland, uppvuxen i Norrbotten och jag är Sundbybergare sedan 1985. Jag har jobbat i främst privat sektor med produkt och affärsutveckling  och är filosofie magister. Cykling är en stor passion.  Jag gillar även friluftsliv, att hobbyodla egna grönsaker och är mycket matintresserad. Hur maten produceras, och vad mat innehåller, är viktigt. Jag är en miljöengagerad feminist som tror på frihet och framtidstro och har ett starkt socialt engagemang.

Varför engagerade du dig politiskt?

Jag blev värvad till dåvarande Folkpartiet. Jag hade en starkt samhällsengagemang och ville bidra till att göra världen bättre. Liberalerna ( Folkpartiet) var ett självklart val med engagemanget kring mänskliga rättigheter, internationellt engagemang och att utbildning /bildning var högprioriterat. Att partiet hade ett fokus på kunskap var mycket viktigt.

Hur ska vi göra för att Sverige ska bli möjligheternas land?

Genom  frihet, feminism och framtidstro kombinerat med ett socialt engagemang. Att alltid stå upp för de mänsklig rättigheter. Att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt när kalla populistiska vindar blåser.  Att vi utgår från fakta och kunskap i det politiska reformarbetet.

Vilken är den största politiska utmaningen som Sverige står inför kopplat till ditt område? 

Den största utmaningen – men också möjligheten- handlar om en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Att göra allt vi kan för att värna miljön och motverka klimatförändringarna. Tilltron till att hitta lösningar  skapar möjligheter i  vår egen livsmiljö. Det skapar möjligheter för människor i länder över hela världen. Pandemin har än en gång visat hur viktigt samarbete är i världen.

Vad är ditt bästa boktips?

Factfulness av Hans Rosling. Viktig folkbildning! Boken handlar om hur människor tenderar att dela upp världen i två läger, har oroande förhållningssätt till nyheter och att vi antar att allt blir värre med tiden. Vi behöver ett mer faktaorienterat förhållningssätt till olika frågor och vi behöver lära oss mer om missförstånden.  Att grunda åsikter på fakta är viktigt. Mycket spännande läsning. Boken inger framtidstro och hopp.

 

Sociala Medier

  • Följ på: 

Viktigt budskap i dessa tider. Inte bara gällande twitter. Gäller även politiken. Och andra arenor. Ja, hur har man varit som medmänniska?

Ikväll börjar den judiska högtiden Jom Kipur, när vi reflekterar kring vilka människor vi är. Hur vi varit som medmänniskor under året. Man kan be om förlåtelse om man varit dum. Kan det vara något för twitter? 😊

Superlativen är många. Partiledardebatt i #riksdagen. Många tacktal till statsminister Stefan Löfven som avgår i höst. Det positiva står i fokus. Välförtjänt beröm från alla talare. #svpol

Idag öppnar riksmötet i formell mening . ( Men ledamöter är i tjänst alltid ) #svpol https://riksdagen.se/sv/aktuellt/2021/sep/14/riksdagens-nya-arbetsar-inleds1/

Snart tillbaka. På cykeln. På landsvägarna. Ny höftled. Kämpat på med rehab. Ä n t l i g e n tillbaka på spinningcykeln. Sjukvården är fantastisk. De är hjältar. På riktigt! #cykel #cykla #cykling

Nya utskottsplaceringarna för @liberalerna ( talespersoner, nya ersättare ) Jag tackar för en mycket givande tid i Miljö- och jordbruksutskottet ! Jag kommer verka i Kulturutskottet med bästa utskottsordförande @CNylander #svpol #08pol ...https://www.liberalerna.se/nyheter/nya-utskottsplaceringar-for-liberalerna-3

Vad jag föreslagit tidigare ? Jag ser över alla mina förslag gällande cykling tex markåtkomst, trafiksäkerhet mm Så här skrev jag förra året. Om 1.5 m. #cykel #cykla #cykling #08pol #svpol

12 mars 2021

Dags att avveckla svenska minkfarmer

Coronapandemin gör att det införts ett totalstopp under 2021 för all uppfödning av minkar i Sverige. Liberalerna tar nu ställning för att detta blir…

Kontaktuppgifter

0722045024 ...

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker