Se alla

Nina Lundström

Riksdagsledamot

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ersättare i kulturutskottet

Vem är du? Berätta lite om din bakgrund?

Jag är född i Finland, uppvuxen i Norrbotten och jag är Sundbybergare sedan 1985. Jag har jobbat i främst privat sektor med produkt och affärsutveckling  och är filosofie magister. Cykling är en stor passion.  Jag gillar även friluftsliv, att hobbyodla egna grönsaker och är mycket matintresserad. Hur maten produceras, och vad mat innehåller, är viktigt. Jag är en miljöengagerad feminist som tror på frihet och framtidstro och har ett starkt socialt engagemang.

Varför engagerade du dig politiskt?

Jag blev värvad till dåvarande Folkpartiet. Jag hade en starkt samhällsengagemang och ville bidra till att göra världen bättre. Liberalerna ( Folkpartiet) var ett självklart val med engagemanget kring mänskliga rättigheter, internationellt engagemang och att utbildning /bildning var högprioriterat. Att partiet hade ett fokus på kunskap var mycket viktigt.

Hur ska vi göra för att Sverige ska bli möjligheternas land?

Genom  frihet, feminism och framtidstro kombinerat med ett socialt engagemang. Att alltid stå upp för de mänsklig rättigheter. Att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt när kalla populistiska vindar blåser.  Att vi utgår från fakta och kunskap i det politiska reformarbetet.

Vilken är den största politiska utmaningen som Sverige står inför kopplat till ditt område? 

Den största utmaningen – men också möjligheten- handlar om en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Att göra allt vi kan för att värna miljön och motverka klimatförändringarna. Tilltron till att hitta lösningar  skapar möjligheter i  vår egen livsmiljö. Det skapar möjligheter för människor i länder över hela världen. Pandemin har än en gång visat hur viktigt samarbete är i världen.

Vad är ditt bästa boktips?

Factfulness av Hans Rosling. Viktig folkbildning! Boken handlar om hur människor tenderar att dela upp världen i två läger, har oroande förhållningssätt till nyheter och att vi antar att allt blir värre med tiden. Vi behöver ett mer faktaorienterat förhållningssätt till olika frågor och vi behöver lära oss mer om missförstånden.  Att grunda åsikter på fakta är viktigt. Mycket spännande läsning. Boken inger framtidstro och hopp.

 

Sociala Medier

  • Följ på: 

Kaoset på Arlanda upprör många. Å ena sidan uppmanas resenärer att vara på plats många timmar innan. Idag budskapet att inte komma för tidigt till flygplatsen. Hmm… Är det lika illa på Gardemoen ? Som anlitar samma bolag för bla säkerhetskontroller .

Att det byggs är toppen. Men avsaknaden av åtgärder för att förebygga konsekvenser för trafikanter är anmärkningsvärd. Det borde finnas en organisation som jobbar med att underlätta alternativa stråk. Och åtgärda korkade hinder . Oavsett om det är en cyklist eller bilist #08Pol

Ibland måste man köra bil. Noterar brist på samordning - och åtgärder - vid akuta situationer. Varför fungerade tex inte trafikljus bättre på Örbyleden för att underlätta för trafikanter inkl bussar när Söderledstunneln var avstängd idag pga av vattenläcka ? Obegripligt.

Frågor gällande @liberalerna besvaras av gruppledare @matsperspektiv likaså kommentarer i övrigt

Riksdagsgruppen i @liberalerna var helt eniga i beslutet att rösta för misstroende mot justitieministern. Vårt förtroende för honom är förbrukat. #svpol

Konstitutionsutskottets granskning av regeringen kan läsas på riksdagens hemsida. Där finns även en sammanfattning. 35 granskningar. Ett enigt KU ansåg att i 14 av dessa fanns brister. Debatt 14 juni #svpol

Image for twitter card
KU:s granskning av regeringen är klar

Konstitutionsutskottet, KU, är klart med sin í¥rliga granskning av regeringen. Totalt har KU behandlat 35 anmälningar frí¥n...

riksdagen.se
12 mars 2021

Dags att avveckla svenska minkfarmer

Coronapandemin gör att det införts ett totalstopp under 2021 för all uppfödning av minkar i Sverige. Liberalerna tar nu ställning för att detta blir…

Kontaktuppgifter

0722045024 ...

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker