Se alla

Maria Nilsson

Partisekreterare

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Högskole- och forskningspolitisk talesperson

Riksdagsledamot för Göteborgs kommun

Vem är du? Berätta lite om din bakgrund: 

Jag är 42 år och är tjänstledigt undervisningsråd från Skolverket. Tidigare har jag bland annat arbetat på Forum för levande historia och med SIDA-finansierade program i Ukraina och Belarus. Jag är utbildad pol. mag med ryska från Lunds Universitet och bor i Göteborg.

Varför engagerade du dig politiskt? 

Mina möjligheter att faktiskt påverka samhället var som tjänsteperson ganska begränsat. För att kunna påverka de politiska ramarna och förutsättningarna insåg jag att jag behövde bli politiskt aktiv.

Hur ska vi göra föra att Sverige ska bli möjligheternas land?

Vi måste se till att alla människor, oavsett bakgrund och vart i landet man bor, ska ha samma möjligheter till en bra och likvärdig skolgång. Utbildning och bildning kan försätta berg!

Vilken är den största politiska utmaningen som Sverige står inför kopplat till ditt område?

Det är helt klart skolsegregationen.

  • 1 september 2021

    Nya utskottsplaceringar för Liberalerna

    Liberalernas riksdagsgrupp har beslutat om nya utskottsplaceringar och talespersonsroller. Fredrik Malm, blir ny förste vice ordförande i utbildningsutskottet och skolpolitisk talesperson. Liberalerna är Sveriges…

Kontaktuppgifter

...

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker