Se alla

Stockholmsförbundet söker förbundssekreterare

Torsdag 9 mars 2023

Liberalerna är en politisk kraft att räkna med i Stockholmsregionen. Liberalerna är med och styr i flertalet kommuner och är en tydlig röst för socialliberala värderingar även där vi befinner oss i opposition. 

Under den kommande mandatperioden kommer fokus, förutom valet till Europaparlamentet, ligga på att rekrytera medlemmar, föra det ideologiska samtalet och bygga upp väljarnas förtroende inför valet 2026. För att leda detta arbete tillsammans med våra förtroendevalda så söker vi nu en förbundssekreterare. 

Förbundssekreteraren verkställer de beslut som fattas i två styrelser: förbundsstyrelsen och styrelsen för Liberalerna i Stockholms stad. Förbundssekreteraren är även chef för övriga personal på förbundskansliet vilket i dagsläget är två personer utöver förbundssekreteraren. 

Vi söker en pådrivande person med breda politiska kunskaper som kan omsättas i politisk strategi, kampanj, kommunikation och prioriteringar för organisationen.  

Förbundssekreteraren ska vara pådrivande i Stockholmsförbundets arbete – som involverar 26 kommunföreningar och 13 stadsdelsföreningar, med nästan 3000 medlemmar. Förbunds- och stadskansliet är inte i sig stort, och förbundssekreteraren måste vara redo att hugga i även med praktiska uppgifter när så behövs.

Önskad profil

  • Omfattande erfarenhet av politiskt arbete
  • Kännedom om beslutsprocesser i partiet
  • Breda kontakter i den liberala rörelsen i Sverige
  • Förmåga till strategisk planering och kommunikation
  • Förmåga att formulera politiska texter och uttalanden
  • Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar
  • Erfarenhet av utbildningsaktiviteter och medlemsrekrytering

 

Tillträde

Förbundet är flexibla när det gäller tillträdesdag, men ser gärna att det kan ske under maj månad.

Urval 

Förbundsledningens rekryteringskommitté gör en sammanvägd bedömning av kandidatens förutsättningar att vara effektiv i arbetet som förbundssekreterare.

Frågor om tjänsten

Malin Danielsson, ordförande i förbundets arbetsutskott, tel 0722065369

Sista ansökningsdag 

22 mars 2023

Skicka ansökningsbrev och CV till  [email protected]