Kontaktuppgifter

Drottninggatan 6
803 20 Gävle
gavleborg@liberalerna.se
026 651170
Hemsida

Ordförande

Per-Åke Fredriksson
per-ake.fredriksson@Liberalerna.se
073- 981 86 36