Se alla

Därför Liberalerna

Du ska få leva ditt liv som du vill, bestämma över dig själv, ha dina egna drömmar och kunna jobba för att de ska bli verklighet. Det är frihet, och det är vad liberalism handlar om.

Försvara friheten

Liberalernas valmanifest

Skolan först. När fler lär sig mer, blir friheten större och världen går framåt. Återupprätta kunskapsskolan. Lugn och studiero i alla klassrum, uppvärdera lärarna, öka tiden i skolan och att göra skolan statlig igen. 

Bättre integration och fler jobb. Rättssäker invandringspolitik som bygger på både humanism och realism. Svenska språket, jobb och jämställdhet är vägen in i samhället. 

Mer EU – mer internationellt samarbete. De största frågorna kan vi bara lösa tillsammans med andra. Liberalerna vill utveckla EU-samarbetet. Gå med i Nato, och satsa mer på det svenska försvaret. 

Välfärd ökar friheten.Varje människa ska själv ha frihet att styra sitt liv, sin vård och sin framtid. Försvara valfriheten, rädda assistansen och korta köerna. 

Fler företag, fler bostäder.Ansträngning ska märkas i plånboken. Skatterna ska sänkas så att det lönar sig att plugga, arbeta och driva företag. 

Värna rättsstaten och tryggheten. För att friheten ska öka måste brotten minska, och fler människor kunna känna trygghet i vardagen. Fler poliser och tidiga insatser för unga. 

Försvara den liberala demokratin. Stärk demokratin och stå upp mot extremismen. Om minoriteters rättigheter och din frihet att leva som du vill. 

Alliansens grönaste röst. Mer samarbete med andra länder, utvecklad teknik och dyrare att förorena. Kärnkraften behövs för klimatets skull, men fossilenergin måste fasas ut. 

Liberal feminism. Att arbeta och utbilda sig ska löna sig också för kvinnor. Stoppa hedersförtrycket. 

  • Vill du veta mer?

    Läs hela vårt valmanifest, sök på hemsidan eller kontakta vår valcentral. Du når oss via chatt här på sidan eller Facebook. Du kan också mejla oss på [email protected] eller ringa 020–53 53 53.

  • Varning för liberalt innehåll

    De liberala idéerna har alltid retat dem som vill styra och ställa. Frihetens motståndare har sett olika ut genom tiderna: kungar och adelsmän följdes av nazister och kommunister. Idag är det populister och extremister. Runt om i världen och i Sverige dyker de upp med sitt förakt för demokrati, kunskap och mångfald.  Nu är det dags att säga ifrån. Rösta för mer liberalt innehåll i politiken.