Vår politik

  • Avbryt Turkiets process för att ansluta sig till EU

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Avbryt Turkiets anslutningsprocess

Den auktoritära utvecklingen i Turkiet har inneburit att utvecklingen kring demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter snabbt gått långt åt fel håll. Den fortsatta förföljelsen av kurder och inskränkningarna av yttrandefrihet är tydliga exempel på detta. Detta gör att Turkiet står långt ifrån ett EU-medlemskap och av den anledningen anser Liberalerna att förhandlingarna mellan EU och den turkiska regeringen bör avbrytas omedelbart. Om utvecklingen vänder ska dörren återigen kunna öppnas för förhandlingar om ett möjligt medlemskap.

Ladda hem som PDF