Vår politik

  • Ja till minimistandard för sociala rättigheter i alla EU-länder
  • Kommissionen ska följa upp medborgarnas rättigheter

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Sociala pelaren som påtryckningsmedel för välfärdsreformer

För att Europa ska kunna vässa sin konkurrenskraft och klara en snabb ökning av välfärdskostnader behövs samhällen som håller ihop, där fler arbetar och bidrar till välfärden. EU:s sociala pelare slår fast ett antal minimirättigheter kring utbildning, jämställdhet, a-kassa, sjukförsäkring, barnomsorg, omställning och vård, för alla medborgare. Pelaren ska fungera som påtryckningsmekanism som får medlemsländerna att genomföra nödvändiga reformer. Kommissionen ska årligen utvärdera reformbehovet i varje medlemsland, följa upp och ge tydliga rekommendationer.

Ladda hem som PDF