Vår politik

  • Gemensamt arbete för att bekämpa och förebygga en intolerant värld
  • Inrätta ett europeiskt kunskapscentrum mot extremism

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Inte sedan 1930-talet har så många främlingsfientliga partier varit representerade i EU-ländernas parlament. EU måste arbeta aktivt tillsammans med medlemsländerna för att förebygga och bekämpa existerande rasism, främlingsfientlighet, religiös intolerans och våldsbejakande extremism. Hatet och hotet mot judar är utbrett i många av EU:s länder och blir allt grövre. Romer i Europa betalar nu priset av flera generationers utanförskap. Antisemitism, antiziganism och islamofobi har ingen plats i Europa och måste med kraft motarbetas. EU ska inrätta ett europeiskt kunskapscentrum mot extremism.

Sverige ska driva tydligare sanktioner av EU-länder som bryter mot unionens liberala grund. Turkiets anslutningsprocess till EU ska avbrytas. EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete ska stärkas.

Ladda hem som PDF