Vår politik

  • Försiktighetsprincipen och strikta vetenskapliga bedömningar av kemikalier ska främjas.
  • Fortsätta utveckla EU:s kemikalielagstiftning (Reach) och göra processerna mer proaktiva.
  • Fokusera på att fasa ut miljöskadliga bekämpningsmedel och hormonstörande ämnen.
  • Ökad transparens kring kemikalieinnehåll i hela leverantörskedjan, även på importerade varor.
  • Positiva till kemikalieskatt

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Kemikalier ska vara säkra

Att fortsätta utveckla unionens kemikalielagstiftning (Reach) är viktigt för att kunna säkerställa att kemikalier som används är säkra och att näringslivet får tydliga och förutsägbara spelregler. Processerna inom Reach bör bli mer proaktiva för att mer effektivt kunna få bort farliga kemikalier från marknaden.

Särskild hänsyn till barn och unga

Reach bör i första hand fokusera på att fasa ut miljöskadliga bekämpningsmedel och hormonstörande ämnen. Särskild hänsyn ska tas till barns och ungas känslighet. I och med att kemikalier kan ha en hälsovådlig påverkan är det viktigt att det blir en ökad transparens kring kemikalieinnehåll i varor och material i hela leverantörskedjan, även för importerade varor.

Kemikalieskatt

Vi ser positivt på möjligheten att införa en kemikalieskatt för få bort farliga kemikalier i olika produkter. Det är mycket viktigt att farliga kemikalier i konsumentprodukter, till exempel leksaker och kläder, tas bort från marknaden. Det behövs bättre kontroll när det gäller giftiga konsumentprodukter, med särskilt fokus på produkter riktade till barn.

Ladda hem som PDF