Vår politik

  • Stärkt kamp mot människohandeln
  • Fler brott ska bedömas som EU-brott
  • Ett europeiskt vittnesskyddsprogram
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Stärkt kamp mot människohandeln

EU ska satsa på varningssystem och samarbeta tätt med myndigheter i ursprungsländer som arbetar mot människohandeln och i länder där barn utsätts för övergrepp. För att offer för människohandel ska våga ge sig tillkänna och vittna bör det finnas möjlighet för dem att få uppehållstillstånd i EU.

Europeiskt vittnesskyddsprogram

Vittnen måste känna sig tillräckligt trygga för att träda fram och berätta vad de sett. Det är en bärande del av den demokratiska rättsstaten. I takt med att den organiserade brottsligheten har vuxit i Europa har antalet vittnen i nationella skyddsprogram ökat. Möjligheterna att byta identitet och få skydd i annat EU-land behöver öka.

Klassificera fler brott som EU-brott

För att ett brott ska kunna utredas av Europol måste brottet vara listat i EU:s fördrag. I dag är terrorism, människohandel, narkotikahandel, vapenhandel, penningtvätt, korruption, förfalskning av pengar och IT-brott med på listan över EU-brott. Men den grova gränsöverskridande brottsligheten innefattar fler brott än så. Liberalerna vill att listan över EU-brott ska utvidgas, så att även miljöbrott, skattebrott och andra delar av den grova organiserade brottsligheten omfattas.

Bekämpa korruptionen i EU-länderna

Vi måste kunna lita på att polis- och åklagarmyndigheterna i medlemsländerna är fria från korruption och att såväl brottslingar som brottsoffer får korrekt behandling. EU:s arbete mot korruption och förstärkta rättssystem måste fortsätta. EU-domstolen har klargjort att medlemsländer har rätt att i extrema fall vägra utlämna personer enligt den europeiska arresteringsordern till länder där de inte bedöms kunna få en rättvis rättegång.

Ladda hem som PDF