Vår politik

  • EU ska ta initiativ till att stärka internationella processer inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald.
  • EU ska föra upp frågan om biologisk mångfald på högsta politiska nivå.

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Biologisk mångfald för vår och naturens överlevnad

Att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras är vitalt för fortsatt välstånd på jorden. Det krävs internationella krafttag för den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden ärsatt under extrema hot där tusentals arter utrotas varje år. Liberalerna vill att EU bland annat för upp frågan på högsta politiska nivå.

Ladda hem som PDF